GKv Gorinchem Site

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen konden we, na vijf maanden, de draad weer oppakken met onze diensten. Het was fijn om elkaar fysiek weer te ontmoeten en in één ruimte de Heer te loven en te prijzen,...

Uitnodiging voor de FollowMe dienst van 23 mei

“So much can change in our lives: our circumstances, the way people treat us, our health, and even our feelings can constantly change. But God will never change.”~ Mona M. Hanna Verandering. Zeker nu...

Collecte Mercy Ships 16 mei

Aanstaande zondag willen we in de ochtend- en middagdienst collecteren voor Mercy Ships. “Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met...

Update bouw nieuwe kerk in Gorinchem Hoogdalem

De voorbereidingen van de bouw van ‘ons’ nieuwe kerkgebouw in Gorinchem Hoogdalem vorderen gestaag. Hieronder puntsgewijs een update. • In maart heeft de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gorinchem (PGG) een belangrijk besluit...

Diensten a.s. zondag 2 mei

Op zondag 2 mei hebben we ‘s morgens om 11.30 uur een online dienst met ds. Geert van Dijk als voorganger. Ouderling van dienst is Harro van Heukelum. Gebedspunten kun je rechtstreeks aan Harro...

Collecte Gevangenenzorg 2 mei

Aanstaande zondag willen we in de ochtend- en middagdienst collecteren voor Gevangenenzorg Nederland. “‘Geloof in herstel’! Dat wil zeggen: wij willen present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op...