GKv Gorinchem Site

Collecte Het Passion 6 september 2020

Aanstaande zondag collecteren we voor Het Passion. Time-outvoorziening Het Passion is er voor dak- en thuislozen en de medemens met verslavingsproblemen. Al dan niet afkomstig vanuit een gevangenis, eventueel in combinatie met een verslavings-...

Na de vakantie

De vakanties zijn weer voorbij. We hopen dat iedereen een goede tijd heeft gehad, thuis, in eigen land of verder weg. Hopelijk hebben we de accu weer kunnen opladen om vol frisse moed en...

Collecte Edukans 30 augustus 2020

Aanstaande zondag collecteren we voor Edukans. Een kind dat leert, is een kind met kansen. Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen & jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden...

Bedankje

Dag allemaal, bedankt voor de leuke kaartjes, de berichtjes en het bloemetje voor de geboorte van Lulu. Het gaat goed met ons allemaal, de kleine meid groeit goed. Groetjes van Willemijn en Jesse

A.s. zondag

Zondagmorgen om 11.30 uur ontmoeten we elkaar weer in de kerk. Petra van de Minkelis zal de dienst leiden. Harro van Heukelum is ouderling van dienst en Jan de Kraker is de dienstdoende diaken....

Dinsdagavond: zomeravondgebed

De zomervakantie nadert zijn einde; we willen nog enkele keren het zomeravondgebed houden. De eerstvolgende keer is dinsdag a.s. Mooi om terug te kijken op de inmiddels gehouden avonden. Te zien hoe verfrissend en...

Collecte Red een Kind 23 augustus 2020

Aanstaande zondag collecteren we voor Red een Kind. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. We kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de...

Van de kerkenraad

A.s. zondag hebben we weer dienst om 11.30 uur. Als voorganger hebben we opnieuw een student: Theo Bekkema. Ouderling van dienst is Saakje Elzinga, terwijl Bertus den Toom diaken van dienst is. Na de...

Collecte KLIK Gorinchem 16 augustus 2020

Aanstaande zondag 16 augustus collecteren we voor KLIK Gorinchem. KLIK Gorinchem is een groep mensen vanuit de Gorinchemse kerken, die geloven in de verbinding met mensen met een migratieachtergrond. Hiervoor ondernemen we diverse activiteiten....

Van de kerkenraad

De dienst van zondag a.s. Zondag om 11.30 uur komen we weer samen in de Immanuelkerk om God te loven en te prijzen. Dat doen we vooral door te luisteren en samen te bidden....