Onze gemeente

Wie zijn wij?
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Gorinchem e.o. is een jonge, sterk groeiende gemeente met inmiddels 270 leden. Wij zijn een jonge gemeente. Het grootste gedeelte van de gemeente bestaat uit gezinnen met (jonge) kinderen. We vinden het altijd fijn om gasten in ons midden te verwelkomen.

We zijn een actieve gemeente onder leiding van een predikant, vier ouderlingen en drie diakenen. We komen op zondag twee keer samen in het kerkgebouw van CGK, de Immanuëlkerk’.

Daarnaast ontmoeten we elkaar tijdens de bijeenkomsten en activiteiten. Ook kunnen gemeenteleden deelnemen aan gebeds-, bijbelstudie- of themagroepen. Diverse commissies dragen zorg voor de erediensten, het kinder- en jongerenwerk, evangelisatie, het gebouw en de financiën.

Wat ons beweegt
Wij willen mensen die God zoeken ruimte geven om Hem te vinden in verbondenheid met elkaar. Als christenen weten wij dat wij thuis mogen zijn bij God, onze Vader. Deze Vader leren wij kennen door Jezus Christus.

En Jezus laat zich op verschillende manieren vandaag de dag aan ons zien en werkt het geloof in ons door de Heilige Geest. Door dit geloof weten wij dat Jezus in ons leeft. En met Jezus in ons, leren wij de Vader kennen en daarmee is Jezus de weg tot de Vader.