Onze coronaregels

Vanaf zondag 18 oktober 2020 gelden de volgende regels:

Vanaf zondag 18 oktober dragen we in de dienst mondkapjes als we naar onze plek lopen en als we de dienst weer verlaten. Op onze plek zelf is het dragen van een mondkapje niet nodig.

a.) iedereen blijft alert op eventuele ziekteverschijnselen. Ook bij twijfel blijf je thuis. Ook de andere RIVM-richtlijnen zijn van kracht;
b.) in én buiten de kerk houden we voldoende afstand. Denk aan elkaars veiligheid! Om het makkelijk te maken: anderhalve meter is vijf trottoirtegels;
c.) alleen kinderen tot 12 jaar mogen zingen. Graag zelfs!
d.) in de middagdienst zingen we met maximaal zes mensen, ofwel de kerkgangers op de eerste rij;
e.) een van de gastvrouwen of de koster heet je welkom bij de ingang en wijst je je plek; je jas neem je mee naar je zitplaats;
f.) kinderen die aan de beurt zijn voor het kinderwerk, vergezeld van één ouder of begeleider, hebben voorrang bij het aanmelden voor de morgendienst. Zij kunnen zich aanmelden tot vrijdag 20.00 uur. Daarna staat het anderen vrij zich aan te melden.
g.) voor de middagdienst gelden geen speciale aanmeldingsregels;
h.) aanmelden voor de morgendienst én de middagdienst kan via de bekende link; zie de GKv-app of stuur een e-mail naar scriba@gorinchem.gkv.nl;
i.) gasten kunnen zich bij kerkbezoek vooraf melden bij de scriba om een plek te reserveren: scriba@gorinchem.gkv.nl;
j.) de capaciteit is 30 mensen, exclusief de medewerkers (iedereen die een taak heeft in en buiten de dienst, en de kinderen die aan de beurt zijn voor het kinderwerk); thuis de dienst bijwonen kan via de livestream op ons YouTube-kanaal;
k.) als je je hebt aangemeld en bij nader inzien toch niet komt, is het wel zo netjes je naam uit het overzicht te verwijderen;
l.) we drinken voorlopig geen koffie, noch binnen, noch buiten;
m.) er wordt niet gezongen.


Landelijke regels

We volgen de landelijke richtlijnen zoals de GKv die met de CGK en de PKN heeft afgestemd. Op deze site vind je meer info.