Interne vertrouwenspersonen

We vinden het belangrijk dat de kerk een veilige plaats is, waar we respect hebben voor elkaar, waar niemand de baas is, waar misbruik gemeld kan worden en waar (on)recht besproken wordt. Daarom heeft de kerkenraad twee interne vertrouwenspersonen aangesteld.

De interne vertrouwenspersonen (IVP) hebben twee taken:

  • stimuleren en ontwikkelen van initiatieven gericht op preventie van het plegen of ondergaan van seksueel misbruik binnen de gemeente;
  • verzorgen van eerste opvang bij klachten over seksueel misbruik door iemand die binnen de gemeente een functie bekleedt.

De IVP’er is neutraal, werkt zelfstandig en gaat vertrouwelijk om met de informatie die hem/haar ter ore komt. De IVP’er biedt een luisterend oor, waar je je verhaal kunt doen. Daarnaast kan de IVP’er je – indien gewenst – adviseren en begeleiden in het nemen van vervolgstappen. Denk aan het contact opnemen met het Meldpunt Misbruik, het aan de orde stellen van de klacht bij de kerkenraad, het zoeken van hulpverlening, het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of aangifte doen bij de politie.

Belangrijk: de IVP’er zal nooit stappen ondernemen of informatie delen zonder hiervoor de expliciete toestemming te hebben van de ‘melder’.

Binnen GKv Gorinchem beschikken we over een mannelijke en een vrouwelijke IVP’er. Beide werken samen op het gebied van preventie, maar werken onafhankelijk van elkaar. Zonder nadrukkelijke toestemming wordt geen informatie uitgewisseld over klachten.

Lennard Voorberg
Ivp.man@gorinchem.gkv.nl
06 – 20602467

Mariska Knol
Ivp.vrouw@gorinchem.gkv.nl
06 – 23136423

Meldpunt Misbruik

De IVP’ers worden ondersteund, toegerust en getraind door het Meldpunt Misbruik. Ieder gemeentelid kan zelf contact opnemen met dit meldpunt voor informatie, advies of begeleiding.

Het Meldpunt Misbruik:

  • adviseert en begeleidt slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties;
  • adviseert kerken bij situaties van seksueel misbruik;
  • werkt samen met de kerken aan veiligheid in de kerk.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.meldpuntmisbruik.nl