De Heilige Geest

In mei 2020, in de aanloop naar het Pinksterfeest, heeft de kerkenraad een visiedocument vastgesteld over het werk van de Heilige Geest. Het is getiteld ‘Visie op toerusting en het werk van de Heilige Geest’, en is via de link hieronder te openen (PDF).