Contact

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Gorinchem

We kerken sinds 12 februari in de ‘Immanuëlkerk’
Grote Haarsekade 58
4205 VK Gorinchem
0183 625979

Routebeschrijving via Google Maps

Predikant 
Lucas van der Veen
predikant@gorinchem.gkv.nl
+31 (0)6 19922712

Scriba
vacant
scriba@gorinchem.gkv.nl

Koster
Erik Dekker
erikdekker713@msn.com
+31 (0)183 666383

Preekvoorziening
Annette Vink
annettewonderman@hotmail.com

Beam-team
Gebruik dit sjabloon voor het aanleveren van nieuws op de beamer
beamer@gorinchem.gkv.nl

Penningmeester van de kerk
Leen MacLeane
lmacleane@hotmail.com
Giften voor de kerk kunt u overmaken op rekening NL13INGB0001 323 448 t.n.v. penningmeester Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)

Penningmeester van de diaconie
Michel van Laviere
diaconie@gorinchem.gkv.nl
Giften voor de diaconie kunt u overmaken op rekening 1025015 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)

Administratie en kerkelijk bureau
Harro van Heukelum
h.r.van.heukelum@casema.nl

Internet
Vragen of opmerkingen over deze website?
website@gorinchem.gkv.nl