Categorie: Kerkenraad

Van de kerkenraad

A.s. zondag hebben we weer dienst om 11.30 uur. Als voorganger hebben we opnieuw een student: Theo Bekkema. Ouderling van dienst is Saakje Elzinga, terwijl Bertus den Toom diaken van dienst is. Na de...

Van de kerkenraad

De dienst van zondag a.s. Zondag om 11.30 uur komen we weer samen in de Immanuelkerk om God te loven en te prijzen. Dat doen we vooral door te luisteren en samen te bidden....

Van de kerkenraad

A.s. zondag ontmoeten we elkaar weer ‘s morgens in de dienst. Die begint om 11.30 uur. Graag even aanmelden via de bekende link. Ds. G. Zomers gaat voor en Saakje Elzinga is ouderling van...

Van de kerkenraad

A.s. zondag hebben we weer dienst om 11.30 uur. Ds. C. van Breemen gaat voor en Arie Schreuder is ouderling van dienst en Diane Pince van der Aa diaken van dienst. Zelf aanmelden voor...

Bij de dienst van 19 juli

Zondag 19 juli komen we om 11.30 uur weer samen in de Immanuëlkerk. Uiteraard houden we rekening met de coronamaatregelen. Omdat ds. Van Breemen verhinderd is, leidt Harro van Heukelum de dienst. Harro leest...

Zondagmiddag: Buiten de Waterpoort

Iedereen is welkom zondag 19 juli Buiten de Waterpoort voor een zomerse zondagmiddag voor zinzoekers en zomergasten. Samen zingen, samen geloven, samen ontspannen. Gewoon in de zon onder een blauwe lucht picknicken, spelen, praten,...

Dienst zondag 12 juli

Vanaf zondag a.s. hebben we weer ’s morgens dienst, en wel om 11.30 uur. Ds. Hagens uit Houten gaat voor en Harro van Heukelum is ouderling van dienst. Er is nog ruimte genoeg om...

Nieuws uit de kerkenraad

De kerkenraad hield maandag jl. zijn maandelijkse vergadering. Naast de gebruikelijke items die de voortgang van het gemeentewerk betreffen, spraken we kort over de volgende zaken: Zondag 13 september hebben we als datum voor...