Categorie: Kerkenraad

Berichten van de Kerkenraad

We gaan weer zingen!

A.s. zondag gaat ‘s morgens ds. J.J. Schreuder uit Bunschoten voor. Gebedspunten graag tijdig doorgeven aan ouderling van dienst Harro van Heukelum. ‘s Middags hebben we een gezamenlijke dienst met de CGK. Dan gaat...

A.s. zondag enz.

A.s. zondag gaat ds. R. ter Beek voor. De dienst wordt vanaf 11.30 uur online uitgezonden, en er zijn zoals gewoonlijk 30 mensen in de kerk welkom. Gebedspunten voor de dienst ‘s morgens kun...

Met het oog op Pinksteren

We leven toe naar het Pinksterfeest. We vieren dit zondagmorgen 11.30 uur online én fysiek met 30 mensen in de Immanuelkerk. Voorganger is onze oud-predikant Lucas van der Veen. Hij heeft de dienst voorbereid...

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen konden we, na vijf maanden, de draad weer oppakken met onze diensten. Het was fijn om elkaar fysiek weer te ontmoeten en in één ruimte de Heer te loven en te prijzen,...

Update bouw nieuwe kerk in Gorinchem Hoogdalem

De voorbereidingen van de bouw van ‘ons’ nieuwe kerkgebouw in Gorinchem Hoogdalem vorderen gestaag. Hieronder puntsgewijs een update. • In maart heeft de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gorinchem (PGG) een belangrijk besluit...

Diensten a.s. zondag 2 mei

Op zondag 2 mei hebben we ‘s morgens om 11.30 uur een online dienst met ds. Geert van Dijk als voorganger. Ouderling van dienst is Harro van Heukelum. Gebedspunten kun je rechtstreeks aan Harro...

Diensten en vespers

A.s. zondag gaat ds. G. Hagens voor. De onlinedienst begint om 11.30 uur en Arie Schreuder is ouderling van dienst. Gebedspunten graag – tijdig – rechtstreeks aanleveren bij Arie. ’s Middags hebben we een...