Diensten in de zomermaanden

In de maanden juli en augustus hopen we elke zondagmorgen om 11.30 uur een dienst te hebben in de Regenboogschool aan de Albertine Kehrerstraat 7 in Gorinchem-Oost. Alleen op zondag 3 juli hebben we ook ’s middags om 16.30 uur een dienst.

Alle diensten vullen we zelf in, d.w.z. met een GKv-predikant of een voorganger uit de eigen gemeente. Het is fijn dat we de gaten in het preekrooster op deze manier kunnen invullen en ook in de zomer diensten kunnen houden. Dit betekent dat we deze zomer geen gezamenlijke diensten met de CGK houden. Je bent uiteraard van harte welkom om in de middagdienst van de CGK, om half vijf.

Direct na de zomervakantie hebben we in het eerste weekend van september ons gemeenteweekend. Er is op zondag 4 september géén dienst in de Regenboogschool. Iedereen is dan van harte welkom in bezinningscentrum Emmaus in het Brabantse Helvoirt.

Ook noemen we alvast de datum van zondag 18 september. Dan vindt de bevestiging plaats van onze nieuwe predikant ds. Anne Rienks. Deze dienst wordt in de Grote Kerk gehouden en begint om 14.00 uur. Dat zal de enige dienst zijn die zondag. Over de activiteiten en diensten in september volgt te zijner tijd meer info.

De kerkenraad

Dit vind je misschien ook leuk...