We gaan weer naar de kerk

Vanaf a.s. zondag 23 januari, houden we weer fysieke kerkdiensten. In de diensten is voor maximaal vijftig mensen plaats. Dit aantal is exclusief de predikant en de gemeenteleden die een taak hebben. Voor de inschrijving gebruiken we het bekende inschrijfformulier. Dat zal de komende dagen via de app worden gedeeld. We hopen dat ook het kinderwerk weer snel van start kan gaan.

Het spreekt voor zich dat alle bezoekers in de kerk en tijdens de dienst de bekende hygiënemaatregelen naleven. Dat betekent o.a. het gebruik van een mondkapje voor iedereen vanaf dertien jaar oud. Verder gelden uiteraard de bekende quarantainemaatregelen in het geval jezelf of een gezinslid een coronabesmetting heeft.

Met het bovenstaande volgen we de lijn van de landelijke kerken. We zijn blij dat we elkaar tijdens de zondags erediensten weer kunnen ontmoeten, ter versterking van de onderlinge band die we als broers en zussen hebben in de naam van onze Heer Jezus.

Diensten zondag 23 januari

Zondag 23 januari hebben we zoals gewoonlijk om half twaalf kerk. Voorganger is ds. Jan Willem Sonneveld. En ’s middags om half vijf hebben we gezamenlijke dienst met de CGK. Voorganger is dan ds. D. Quant. Voorbedepunten voor de morgendienst graag tijdig doorgeven aan ouderling van dienst Bart Verhaar.

Dit vind je misschien ook leuk...