Follow me (next)

Beste gemeenteleden en jongeren,

Komende dinsdag 25 januari starten de Follow me avonden weer. We gaan verder waar we gebleven waren over het thema “Gods masterplan; God wil een persoonlijke relatie met je!”. De avonden beginnen om 19.00 uur en je bent welkom in de kerk! Bijgevoegd de planning.

Natuurlijk houden we als jeugdraad de richtlijnen van het OMT en Steunpunt van de Kerken nauw in de gaten en overleggen we met de Kerkenraad of de avonden van de follow me door kunnen gaan. Op dit moment achten wij dit risico aanvaardbaar en willen graag dat onze jongeren bij elkaar komen. De ontwikkelingen kunnen zodanig uitpakken dat we wederom moeten besluiten de Follow me avonden te staken. Natuurlijk heeft dat niet onze voorkeur. Mocht dit aan de orde zijn dan zullen wij dit weer berichten.

We bidden voor verbinding en verdieping in de relatie met elkaar en met onze Here Jezus!

Met vriendelijke groeten, namens de jeugdraad,

Harro de Haan

Dit vind je misschien ook leuk...