Michazondag: ‘Genieten van genoeg’

A.s. zondag hebben we om half twaalf dienst in de Immanuëlkerk. Voorganger is ds. R. ter Beek uit Leusden. We vieren met elkaar het heilig avondmaal. We hebben een gaande viering.

Bart Verhaar is ouderling van dienst. Wil je gebedspunten rechtstreeks aan Bart doorgeven? ’s Middags om half vijf hebben we een gezamenlijke dienst me ds. C. van Atten.

Zondag is het Michazondag. Het is een goed gebruik om op die dag aandacht te schenken aan de thema’s recht en gerechtigheid. Ds. Ter Beek zal preken over Psalm 8; het thema is ‘Genieten van genoeg’. Ter voorbereiding schrijft hij: ‘De wereld waarmee Adam en Eva in het paradijs kennismaakten, was een wereld van overvloed. God liet daar zien dat Hij ons mensen liefheeft en royaal voor ons allemaal wil zorgen. Dat Gods Zoon een echte mens is, laat zien dat zijn gulheid niet is gestopt toen zonde zijn intrede deed. Door zijn opstanding is Jezus het begin geworden van de vernieuwing van de schepping. Dat proeven we in brood en wijn. Ondanks alles wat verstoord is geraakt en scheefgegroeid is er nog heel veel moois te beleven. De huisstijl van God verloochent zich nooit, zegt Psalm 8. Er is veel te genieten in grote en kleine dingen. Genoeg voor iedereen.’

Inschrijven niet meer nodig

Als je zondag in de kerk komt, merk je dat de hele kerkzaal vol staat met stoelen. Er zijn zo’n 140 zitplaatsen. Genoeg om iedereen een plekje te geven. Vooraf inschrijven is dan ook niet meer nodig. Heb je behoefte aan meer ruimte om je heen, dan kun je dit even melden bij de koster. Die zoekt dan een rustig plekje voor je uit.

Terugblik doopdienst

Vorige week zondag hebben we een feestelijke doopdienst beleefd in de Grote Kerk. Een korte terugblik.

Dit vind je misschien ook leuk...