Collecte Leefgemeenschap Zilt 27 juni

Aanstaande zondag collecteren we in de ochtend- en middagdienst voor Leefgemeenschap Zilt.

“Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar het geloof in Jezus Christus centraal staat. Bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. Het accent ligt op de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. De naam Zilt verwijst naar het Bijbelgedeelte in Mattheüs 5. Daar noemt Jezus zijn discipelen het zout der aarde.
Naast de vaste bewoners is er in Zilt ruimte voor 4 à 5 of zelfs 6 gasten om voor een kortere of langere tijd mee te wonen en afstand te nemen van zorgen en (psychosociale) problemen. Zilt maakt daarbij geen onderscheid naar geloof, ras of geaardheid.
Een thuis, waar je je veilig weet en op je gemak voelt, is niet voor iedereen weggelegd. Het tijdelijk meewonen in de leefgemeenschap is een ideale mogelijkheid om op adem te komen. In de benadering van de doelgroep staan vooral een goede en nabije relatie, zorg voor, waardigheid en erkenning van de ander centraal. Zilt wil de doelgroep zo laten delen in de boodschap van het Evangelie.”

Jouw gift voor deze collecte kun je overmaken via deze link of via de QR-code hieronder. Je kunt uiteraard ook zelf een overboeking doen via de rekening van de diaconie: NL11 INGB 0001 0250 15 o.v.v. gift collecte Leefgemeenschap Zilt 27-6-2021.

Dit vind je misschien ook leuk...