Stille Week – Vespers CGK/GKV Gorinchem – “Ik ben er voor jou”

Van maandag 29 maart t/m donderdag 1 april 2021 en op Stille Zaterdag 3 april 2021 zullen er, net als vorig jaar, weer online vespers zijn van 19.30 tot 20.00 uur.

Deze vespers, avondgebeden, in de Stille Week dragen er aan bij om deze Stille Week ook werkelijk in stilte door te brengen. Deze vespers zijn onderdeel van een 40 dagen project, aangeboden vanuit het Steunpunt Liturgie, waarin de betekenis van Matteüs 25 en de Werken van Barmhartigheid centraal staat.

In deze Stille Week komen die werken langs, gecombineerd met gelijkenissen en genezingen van en door Jezus tijdens zijn leven op aarde. Ook wordt steeds een passage gelezen uit Jesaja, daar waar het gaat over de dienaar, de lijdende knecht des Heren.

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen. En daarom het thema: “Ik ben er voor jou”, zo mag zichtbaar worden dat Gods goedheid door alle nood heen gaat, door heel het leven en alles wat dat leven je kan brengen heen. Jezus was ons voorbeeld en kwam om te dienen. Door Zijn opstandingskracht mogen wij nu in Zijn voetsporen treden.

De liturgie is gemaakt in een vorm die verstilling mogelijk maakt. Er is geen uitgebreide aankondiging van de onderdelen, geen uitleg, geen uitbundigheid. Alles wat overbodig is, is onnodig. Verstilling en verdieping zijn de kernwoorden. Stilte biedt ruimte aan overdenking, aan inkeer en gebed, en aan ontmoeting – ‘Bij God alleen verstilt mijn ziel’.

Overzicht van de vespers:

DatumThemaGeleid door
Maandag 29 maart 2021Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (naakten kleden en zieken verzorgen)Richard van der Linden
Dinsdag 30 maart 2021Genezing van de bloedvloeiende vrouw (gevangenen bezoeken)Jeanice Stallinga
Woensdag 31 maart 2021Gelijkenis van de voornaamste plaats (vreemdelingen herbergen)Luuk van Schothorst
Donderdag 1 april 2021 (Witte Donderdag)Het broodwonder (hongerigen te eten en dorstigen te drinken geven)Marike de Haan
Zaterdag 3 april 2021 Stille ZaterdagDe opwekking van Lazarus (doden begraven)Petra van de Minkelis

Klik op bijgaande link voor de liturgie met lied- en bijbelteksten en een overzicht van de liturgische bloemschikking.
https://drive.google.com/file/d/1dRa3C2bI-VNJ06vSluYJgy0_vyfvRUJ6/view?usp=sharing

Dit vind je misschien ook leuk...