Bij de diensten van zondag 14 maart a.s.

Er is zo veel afleiding. Hoe richt je je op Jezus? Daarover gaat het in de preek over (on)verstandige meisjes, die ds. Matthijs Haak zondagmorgen a.s. houdt n.a.v. Matteüs 25:1-13.

Hij schrijft: ‘Zo veel moet, zo veel is leuk. Al die afleiding. Hoe richt je je op het geloof? Deze vraag stelden de jongvolwassenen van de belijdenisgroep aan me. Het is het thema geworden van een dienst die in samenwerking met hen is voorbereid. Zondag neem ik de preek die ik in die dienst heb gehouden mee. De tekst is de gelijkenis van Jezus uit het begin van Matteüs 25; de wijze en dwaze meisjes. Als je de preek wil na- of meelezen kan op mijn blog jmhaak.com terecht (datum 7 maart).

Het blijkt trouwens dat de vraag van de jongvolwassenen belangrijk is voor iedere gelovige! Spreek er met elkaar over door, bemoedig elkaar en/of geef elkaar tips uit je leven met de Heer. Tot zondag 11.30 uur.’

Hartelijke groet,
ds. Matthijs Haak

Johan van de Minkelis is zondag ouderling van dienst. Gebedspunten voor de dienst graag uiterlijk zaterdagavond doorgeven.

‘s Middags om half vijf is er een gezamenlijke dienst met de CGK. Dan gaat kandidaat Jan Willem Sonneveld uit Houten voor.

Dit vind je misschien ook leuk...