Collecte De Hoop 7 maart en Stichting Bootvluchteling 10 maart

Aanstaande zondag 7 maart collecteren we in de ochtend- en middagdiensten voor de stichting Vrienden van De Hoop. En tijdens de dienst van 10 maart op Dankdag collecteren we voor de Stichting Bootvluchteling.

De zorg bij De Hoop ggz gaat op dit moment nog steeds door, maar wel met aanpassingen. Voor de sponsortochten (wandelen met Vrouwen lopen voor Vrouwen, fietsen met Cycle for Hope, etc.) geldt dat op dit moment veel niet door kan gaan vanwege de maatregelen rondom corona.

Het geld dat daar normaal mee wordt opgehaald is echter wel heel hard nodig voor diverse projecten van De Hoop waar geen subsidie voor ontvangen wordt vanuit de overheid. Denk aan het Inloophuis waar dak- en thuislozen een gratis maaltijd kunnen krijgen, geholpen worden bij administratie of gewoon even kunnen kletsen. Of het aanbod voor pastorale zorg voor cliënten die in behandeling zijn bij De Hoop. Of de Interne Opleidingsschool waar (oud-)cliënten van De Hoop worden opgeleid tot ervaringswerkers. Zo zijn er nog talloze projecten die wel door blijven gaan. Wilt u de Hoop steunen met uw donatie, maar bovenal met uw gebed? Voor meer informatie kunt u kijken op de website https://www.vriendenvandehoop.nl/

Jouw gift voor deze collecte kun je overmaken via deze link of via de QR-code hieronder. Je kunt uiteraard ook zelf een overboeking doen via de rekening van de diaconie: NL11 INGB 0001 0250 15 o.v.v. gift collecte De Hoop 7-3-2021.

Stichting Bootvluchteling biedt medische en psychosociale (nood)hulp aan mensen op de vlucht die anders worden vergeten. Op dit moment doen wij dit op het Griekse eiland Lesbos. De noodhulp die wij bieden ondersteunt mensen op de vlucht. Onze medische en psychosociale hulp draagt bij aan een menswaardig bestaan. Daarnaast dragen wij actief bij aan beeldvorming, bewustwording en advocacy. Als dagelijkse getuigen van mensenrechtenschendingen voelen wij ons verantwoordelijk naar buiten te brengen wat wij zien en horen. Dit doen wij zowel in de (sociale) media als door te lobbyen op politiek niveau.

Jouw gift voor deze collecte kun je overmaken via deze link of via de QR-code hieronder. Je kunt uiteraard ook zelf een overboeking doen via de rekening van de diaconie: NL11 INGB 0001 0250 15 o.v.v. gift collecte Stichting Bootvluchteling 10-3-2021.

Dit vind je misschien ook leuk...