Waar bemoedig jij de ander mee?

Bij de diensten van a.s. zondag

A.s. zondag hebben we twee keer onlinedienst. ’s Morgens om half twaalf gaat ds. G. Hagens voor en ’s middags in een gezamenlijke dienst met de CGK ds. H. Wendt (16.30 uur).

Saakje Elzinga is zondag ouderling van dienst. Gebedspunten graag tijdig aanleveren.

Bemoediging

‘Laten we elkaar vooral bemoedigen’, hoorde ik deze week iemand zeggen. Ja, dat is inderdaad waar. Laten we elkaar moed inspreken met een belletje, kaartje of een ander blijk van medeleven om elkaar in coronatijd een hart onder de riem te steken.

Als we verlegen zitten om warme woorden kunnen we gelukkig terugvallen op veel moois dat anderen voor ons hebben verwoord. Zoals het onderstaande gedicht ‘Wees onze herder’.

Wil je iets (een gedicht, foto of lied) ter bemoediging van ons allen in deze nieuwsbrief delen? Stuur even een mailtje naar scriba@gvk-gorinchem.nl of johan@vandeminkelis.nl.

Pastorie verkocht

De pastorie aan de Langendijk is onlangs, tot tevredenheid van de commissie van beheer, verkocht. Het geld wordt als reserve in de boeken opgenomen onder het kopje ‘Gereserveerd voor aankoop nieuwe pastorie’.

Kerkenraad in vergadering

A.s. maandag zijn we als kerkenraad weer in vergadering. We hebben vooral veel lopende zaken op de agenda. Voor zover zaken op dit moment lopen, want veel van het gemeentewerk ligt stil. Gelukkig zijn er veel kleine lichtpuntjes van onderling contact. Vragen aan de kerkenraad? Heb je een vraag of idee? Neem even contact op met een van de (wijk-)ouderlingen.

Nieuws van de CGK

Nieuws van de CGK vind je onder deze link.

Namens de kerkenraad,
Johan van de MinkelisDit vind je misschien ook leuk...