Week van Gebed 2021 – 17 tot 24 januari

Als gevolg van corona kunnen we de komende week geen bijeenkomsten plannen voor de week van gebed. De Week van Gebed vindt dit keer online plaats.

Zondagmorgen zal tijdens de online uitzendingen in zo veel mogelijk kerken aandacht worden gegeven aan de start van de ‘Week van Gebed’ met als thema ‘Blijf in mijn liefde’. Dit gebed van Jezus mag ons des te indringender ertoe brengen om daar samen naar te zoeken en ons in gebed ook naar uit te strekken, dat we met heel ons leven blijven in zijn liefde.

We moedigen iedereen aan om naar alternatieven te zoeken om toch met elkaar in gebed te gaan. Dat kan door onderling af te spreken in hele kleine groepen en samen te bidden of door met iemand een gebedswandeling te maken. Een andere optie is om met elkaar online te gaan bidden. Gebruik hiervoor de volgende link: https://meet.jit.si/GebedsruimteWeekvanGebed2021Gorinchem.

Je kunt op twee manieren meedoen:
1.    Elke avond tussen 19.30 en 20.30 uur.
2.    Deel de link met een eigen groepje die je voor gebed uitnodigt op een ander tijdstip door de week.

Je kunt de link gewoon aanklikken. Kijk even goed naar de instellingen van je camera en microfoon. In de meeste gevallen lukt het dan prima om aan te haken en er samen een moment van gebed van te maken. Er zijn geen mensen aangewezen om leiding te nemen. Maar in de ontmoeting kan zich dat vanzelf wel wijzen.  

Je kunt natuurlijk ook een link in een ander programma maken en deze rondsturen naar medebidders.

We hopen zo dat het toch een gezegende gebedsweek mag worden!

Bij de diensten van a.s. zondag

A.s. zondag om 11.30 uur kun je online afstemmen op onze dienst. Voorganger is dan ds. H.J. Boiten. Saakje Elzinga is ouderling van dienst. ‘s Middags om half vijf is er een gezamenlijke dienst met ds. Jelle Nutma als voorganger.

Dit vind je misschien ook leuk...