Nieuws van de beroepingscommissie

Hierbij een update vanuit de beroepingscommissie. Er is al flink wat werk verzet en het is goed om dat met elkaar te delen.

De namen van predikanten die vanuit de gemeente zijn aangedragen zijn verzameld in een groslijst. Vanuit deze groslijst heeft de beroepingscommissie een prioritering aangebracht. Het steunpunt kerkenwerk (SKW) heeft de beroepingscommissie ook geholpen om de benodigde informatie te verkrijgen, zodat de juiste afwegingen gemaakt konden worden. Vervolgens heeft de beroepingscommissie een voorstel aan de kerkenraad gedaan over welke predikanten ze graag zouden benaderen. Nadat de kerkenraad akkoord is gegaan met het voorstel is het nu tijd voor de volgende fase.

De mensen die aangegeven hebben deel uit te willen maken van de hoorcommissie (en in het najaar al benaderd zijn) wordt gevraagd daadwerkelijk deel te gaan nemen aan de hoorcommissie. De hoorcommissie zal onderdeel worden van de beroepingscommissie. De komende periode worden actief predikanten benaderd. Mede aan de hand van het gemeenteprofiel en het predikantsprofiel gaan we vervolgens in gesprek om te ontdekken of we de vacature kunnen vervullen.

Wil je het beroepingswerk ook in je persoonlijk gebed gedenken?

Namens de beroepingscommissie,
Arie Schreuder

Dit vind je misschien ook leuk...