Nieuws uit de classis

Kort verslag van de classis Dordrecht-Gorinchem gehouden op 3 december 2020 in Zwijndrecht.

Ook deze keer wordt er in de Maranathakerk in Zwijndrecht vergaderd vanwege de mogelijkheid om daar coronaproof fysiek te vergaderen. Namens de kerk van Sliedrecht opent broeder Van Steenis de vergadering met het lezen van Johannes 1 : 1 – 18. Hij constateert hier warme woorden van verlangen. In een apart jaar waar veel dingen anders gaan dan anders kun je daar wel eens moe van worden. We kunnen zorgen hebben. In die context lezen we dit troostvolle gedeelte. Wij mogen, in de adventstijd, uitkijken naar het Licht. Broeder Van Steenis leest psalm 36 : 2 met ons en gaat voor in gebed.

Toelatend onderzoek Theo Bekkema

Kandidaat Theo Bekkema heeft het door Alblasserdam – Nieuw-Lekkerland op hem uitgebrachte beroep aangenomen en voordat hij bevestigd kan worden, verricht de classis waar hij terechtkomt een toelatend onderzoek (TLO). Het TLO staat als eerste op de agenda. Dit gebeurt in aanwezigheid van generaal deputaat predikantszaken, ds. J.R. Geersing (Ridderkerk). In een tijdsbestek van een uur vindt er een gesprek plaats over de onderwerpen leven met de Heer/spiritualiteit, omgaan met diversiteit in de kerken en de motivatie van de kandidaat om predikant te worden. Na dit open en warme gesprek met elkaar besluit de classis unaniem en met vrijmoedigheid dat Theo Bekkema toegelaten kan worden tot het ambt van predikant. Samen met hem wordt er gedankt en gebeden.

Rondje langs de kerken

In het rondje langs de kerken wordt een inkijkje gegeven in het reilen en zeilen binnen de gemeenten. Uiteraard wordt aangegeven hoe de kerken omgaan met de coronabeperkingen en de samenwerking met de CGK en/of NGK. De GKv Sliedrecht meldt met blijdschap dat ds. Geert van Dijk (NGK) met ingang van 1 december jl. in deeltijd verbonden is aan hun gemeente.

Naar aanleiding van een tweetal vragen uit de kerken wordt kort met elkaar van gedachten gewisseld over hoe er omgegaan wordt met jongeren die de kerk dreigen te verlaten, leden binnen de kerk die evangelisch gedachtengoed aanhangen en homoseksualiteit, huwelijk en samenwonen. Door het gesprek hierover kunnen we elkaar verder helpen.

Tot slot worden er afspraken gemaakt voor de volgende vergadering en wordt de vergadering afgesloten met een gebed.

Namens de classis Dordrecht-Gorinchem,
Joop Keuning, Deputaat Administratieve Ondersteuning.

Dit vind je misschien ook leuk...