Aan het begin van 2021

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar traditiegetrouw een gelukkig nieuw jaar. Binnen de kring van de kerk hoor je ook de nieuwjaarswens ‘veel heil en zegen’. Daar spreekt Bijbelse hoop en verwachting uit.

Meer dan ooit denken we bij heil en zegen aan het begin van een nieuw jaar aan gezondheid. We hopen en bidden dat het coronavirus aan ons voorbijgaat, zeker als we kampen met een zwakke gezondheid. We hopen dat snel voor iedereen een vaccin beschikbaar is en dat de beperkingen snel tot het verleden zullen behoren.

We hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten zoals we dat gewend waren. Vrij en onbekommerd in de kerk of thuis op de bank. Spontaan iemand de hand schudden of een zegenende hand op iemands schouder of hoofd leggen. Veel heil en zegen gewenst!

De diensten a.s. zondag

Zondagmorgen leidt Harro van Heukelum de dienst. Hij leest een preek van ds. Jos Douma over 1 Kor. 1:3 met als thema ‘Genade zij u en vrede’. In de middagdienst, gezamenlijk met de CGK, gaat G.P.M. van de Linden voor. Arie Schreuder is a.s. zondag ouderling van dienst. 

Dit vind je misschien ook leuk...