Shoppen in advent

A.s. zondag, tweede adventszondag, hebben we om 11.30 uur onze morgendienst. Ds. Wim Schaaij uit Leerdam gaat voor. Het thema van de preek is ‘Shoppen in advent’.

We vieren ook de tafel van de Heer. Dat doen we net zoals de vorige keer coronaproof. De diakenen komen met brood en wijn langs. De wijn wordt in kleine plastic cupjes geserveerd. Wees welkom om ook thuis op gepaste wijze mee te vieren om de herinnering aan Christus levend te houden.

Zondagmorgen zijn de kinderen van de Bijbelklas aan de beurt voor hun eigen programma. Dat betekent dat een van hun ouders of begeleiders met voorrang welkom is in de dienst.

Gebedspunten zijn welkom. Die kun je tot en met zaterdag doorgeven aan Johan van de Minkelis.

Zondagmiddag hebben we samen met de CGK dienst om half vijf. Dan is ds. Jelle Nutma voorganger. Ook dan is er een avondmaalsviering.

Aanmelden voor de diensten

We zijn blij als we elkaar weer kunnen ontmoeten. Zéker op zondag in de kerk. Wil je eraan denken je aan te melden, ook als je op het laatste nippertje besluit naar de kerk te komen? En omgekeerd, als je je had aangemeld en besluit thuis te blijven, wil je dat dan ook in het schema aangeven? We hebben graag een sluitende administratie voor het geval er een coronabesmetting te herleiden is tot onze diensten.

Vooruitblik Kerst

Zoals bekend is het maximum aantal bezoekers in de dienst nog steeds 30. De verwachting is dat dit de komende maanden zo zal blijven. Ook met Kerst. Dus geen dienst waarbij we elkaar, in feestkleding, kunnen ontmoeten om samen de geboorte van Christus te vieren. Gelukkig wordt achter de schermen hard gewerkt aan een alternatief. We kunnen nog niet alles verklappen, maar al wel zeggen dat het voor alle kinderen een écht feest gaat worden.

Maandagavond kerkenraadsvergadering

A.s. maandag heeft de kerkenraad weer een overleg gepland. We hebben onder anderen de Commissie van Beheer op bezoek. Het is een goed gebruik om diverse werkgroepen en commissies één keer per jaar uit te nodigen om de belangrijke zaken door te spreken. Enkele andere onderwerpen die de aandacht vragen: de voortgang van het beroepingswerk, de AVG en de organisatie van het pastoraal werk in onze gemeente.

Nieuws van de CGK

Lees hier de nieuwsbrief van de CGK.

Dit vind je misschien ook leuk...