Van de kerkenraad

Komende zondag hebben we weer twee keer dienst: ’s morgens om half twaalf gaat ds. J.B. Wilmink voor en ’s middags om half vijf, in een gezamenlijke dienst met de CGK, ds. Wim Schaaij uit Leerdam. Saakje Elzinga is zondag ouderling van dienst. Gebedspunten kun je aan haar persoonlijk doorgeven. We attenderen je graag ook op de dankstond die woensdag a.s. om 19.30 uur wordt gehouden.

Voor het aanmelden van de dienst kun je het bekende invulformulier gebruiken. De link vind je in de GKv-app. De werkwijze is ongewijzigd: we verwachten de kinderen die aan de beurt zijn met het kinderwerk, en een van hun ouders of begeleiders. Vervolgens kunnen andere gemeenteleden zich inschrijven tot het aantal van 30 bezoekers is bereikt. Dit geldt óók voor de middagdienst.

We kregen de vraag of jongeren als groepje welkom zijn in de dienst. Natuurlijk! Maar voor iedereen boven de 12 geldt dezelfde regel: hou 1,5 meter afstand. Dus meld je vooral aan en meld even bij de koster dat je graag in de buurt van je vrienden wil zitten.

Zie voor onze coronaregels dit overzicht.

Corona in onze gemeente

De coronapandemie duurt voort en is al lang geen ver-van-mijn-bed-show meer. Diverse gezinnen in onze gemeente kunnen daarover meepraten. Ze zitten voor het eerst of voor de tweede keer in quarantaine. En dat is een hele kluif als je langere tijd veroordeeld bent tot je (huis-)kamer en de deur niet uit kan, laat staan dat je contact kunt hebben met vrienden en vriendinnen of naar school of je werk kunt gaan.

Ook hoorden we van gemeenteleden met een (ernstig) zieke in de familie- of vriendenkring. Dan komt er opeens veel op je af, zeker als iemand die je lief is naar het ziekenhuis moet of, nog erger, op de ic belandt. We bidden iedereen die er rechtstreeks mee te maken krijgt veel sterkte toe. Daarnaast hopen we dat iedereen die tijd en energie over heeft iets kan betekenen voor degenen die het juist nu zo hard nodig hebben. Een boodschapje doen, een appje met de vraag of je iets kunt doen, een belletje of gebed ter bemoediging, elke vorm van meeleven is welkom!

Kerkenraad in vergadering

A.s. maandag vergadert de kerkenraad weer. Een delegatie van het ondersteunend pastoraal team (OPT) praat ons bij over het bezoekwerk. Met de opt’ers denken we ook na over de invulling van het pastoraat in onze gemeente. Enkele andere onderwerpen zijn: het beroepingswerk, het versterken van de kerkenraad, het gemeenteleven in corona en de voorbereiding van het Kerstfeest. Als je vragen of suggesties hebt, die je graag aan de orde wilt stellen, neem dan even contact op met je wijkouderling of de scriba.

Nieuws van de CGK

Nieuws van de CGK vind je onder deze link.

Namens de kerkenraad
Johan van de Minkelis

Dit vind je misschien ook leuk...