Micha centraal in de dienst

Het thema van de morgendienst komende zondag 25 oktober is ‘Het goede leven’ n.a.v. Micha 6. Voorganger is Cees Oosterhuis en ouderling is Arie Schreuder. In de middagdienst gaat Luuk van Schothorst voor.

Als voorproefje op de verkondiging in de morgendienst zegt Cees: ‘God heeft een plan met je leven. Ook al ben je maar een mens en geen god, je leven doet er wel toe. God heeft er een bedoeling mee. De HEER is geïnteresseerd in jou. Door te luisteren en te doen wat Hij wil, vragen of de Heilige Geest tot je wilt spreken en dat je de stem van de Heilige Geest kan verstaan en begrijpen, kom je echt tot je bestemming.

Recht doen en trouw liefhebben worden gedragen en gevoed door het nederig wandelen met God. Dit derde is de voedingsbodem. Hierin gaat het om gemeenschap met de Heer, om de vertrouwelijke omgang met God, om leven in verbondenheid met Hem.’

Gerechtigheid in ons dagelijks leven

De dienst zondagmorgen sluit aan bij de Michazondag vorige week. Afgelopen week hebben we in de app dagelijks een tekst en/of een lied rondom het thema ‘Delen in vrijheid’ gekregen. Fijn en tegelijkertijd uitdagend om bezig te zijn met de vraag hoe gerechtigheid kan doorwerken in ons denken en dagelijks leven.

Een inspirerende tekst over de opdracht om hier als christen inhoud aan te geven lezen we in Lucas 4: 18 en 19: ‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Inschrijven

Zondagmorgen zijn de kids van de bijbelklas aan de beurt. Dat betekent dat één ouder of begeleider zich met voorrang mag inschrijven. Dat kan tot vrijdagavond. Andere gemeenteleden kunnen zich daarna aanmelden tot zondagmorgen vroeg. Dus liever niet op het laatste nippertje. Inschrijven kan via de bekende link. Let op: ook voor de middagdienst moet je je inschrijven! Er is ruimte voor maximaal 30 bezoekers, exclusief medewerkers en kinderen tot en met 12.

Vorige week hebben we proefgedraaid met het mondkapje. Fijn om te zien dat iedereen er een gebruikte. We kunnen het (nog) niet verplichten, maar voor iedereen vanaf 13 wél dringend adviseren. En mocht je je mondkapje per ongeluk vergeten, in de kerk kun je tegen een kleine vergoeding een mondkapje aanschaffen, met de opbrengst voor het goede doel.

Nieuws van de CGK

Nieuws van de CGK vind je onder deze link.

Dit vind je misschien ook leuk...