Vanuit de kerkenraad

Afgelopen maandag hebben we als kerkenraad ons maandelijkse overleg gehad. Een groot deel van de avond waren de diakenen aangehaakt, dat gebeurde overigens online. Het is fijn om met meer mensen na te denken over de zaken die in onze gemeente spelen. Hieronder noemen we kort een aantal onderwerpen dat tijdens het overleg de revu passeerde.

  • Zoals gewoonlijk beginnen we met een rondje waarin iets deelt vanuit zijn of haar persoonlijk en/of ambtelijk leven.
  • Rode draad is de coronacrisis. We spreken over aanpassingen in het bezoeken van de dienst n.a.v. de aangescherpte coronarichtlijnen. Over ideeën om elkaar buiten de dienst om te ontmoeten.
  • We spreken over de groep jongeren die afscheid heeft genomen van de reguliere catechese maar (nog) niet besluit om belijdeniscatechese te volgen. Wat kunnen we voor deze groep jongeren betekenen?
  • We spreken over het jaarthema ‘Leven door de Geest’, dat op nadere uitwerking wacht. In het verlengde hiervan komt de ministrycursus in november ter sprake. We hopen op veel deelnemers.
  • In gesprek met de diakenen gaat het over hoe we o.a. over de afstemming van het bezoekwerk in de wijken. Hoe kunnen ouderlingen en diakenen elkaar zo goed mogelijk aanvullen? Hoe informeren we elkaar zo goed mogelijk? Vanuit de diaconie kwam ook de vraag meer aandacht in de preek te besteden aan onderlinge zorg. We zullen gastpredikanten vragen hier aandacht voor te hebben. 
  • Kerkbouw Gorinchem Oost: Binnen de PKN wordt volop overlegd over de kerkbouw. Dit gebeurt in samenhang met renovatieplannen voor de Grote Kerk en herontwikkeling van de locatie Johanneskerk. De planning voor de kerkbouw in Oost is opnieuw bijgesteld. Zonder verdere vertraging start de bouw nazomer 2021.
  • Ernst Loor haakt halverwege aan in zijn rol als voorzitter van de beroepingscommissie. Samen met hem nemen we het gemeente- en predikantsprofiel door zoals dat door de beroepingscommissie is opgesteld. Met een enkele wijziging kunnen we het vaststellen.
  • Als Ernst en de diakenen de digitale vergadering verlaten hebben, bespreken we als ouderlingen nog een paar ‘smalle’ zaken. 

Namens de kerkenraad,
Harro van Heukelum

Dit vind je misschien ook leuk...