Bij de diensten van zondag

We leven in een spannende tijd, met grote zorgen over onze gezondheid en die van zoveel anderen. De zorgen zijn de laatste weken weer gegroeid met het toenemende aantal coronabesmettingen. Velen hebben hiermee te maken, zeker als het familieleden, vrienden of naaste collega’s betreft. We bidden om Gods bewarende hand en zijn nabijheid, vooral in die situaties waarin mensen het contact met anderen missen.

De ontwikkelingen van de laatste weken roepen de vraag op of het verstandig en verantwoord is op dit moment diensten te beleggen. De kerkenraad heeft dit deze week opnieuw besproken en besloten dat dit het geval is. We vinden het belangrijk elkaar te blijven ontmoeten rondom zijn Woord. Ook hebben we ons laten leiden door de adviezen van de Veiligheidsregio. Wél hebben we besloten vanaf zondag 4 oktober voorlopig geen koffie te drinken, noch binnen, noch buiten. Ook vragen we iedereen de gebruikelijke regels na te leven. Zie de instructies verderop in dit bericht.

Zondagmorgen hebben we dus zoals gewoonlijk om half twaalf dienst. Voorganger is ds. Ruud ter Beek uit Leusden. Ouderling van dienst is Saakje Elzinga. De middagdienst begint om half vijf. Het is een gezamenlijke dienst waarin ds. Stoffer Otten uit Papendrecht voorgaat.

Vooralsnog gelden er geen nieuwe beperkingen voor het aantal bezoekers in de dienst. Wij houden daarom vast aan de maximaal 70 bezoekers. Om de dienst thuis te volgen kun je de livestream via het YouTube

Mogelijk volgen er binnenkort aanvullende maatregelen voor het gebruik van mondkapjes, vergelijkbaar met de horeca. Dat zou dan betekenen dat bezoekers bij het in- en uitgaan een mondkapje moeten dragen, maar niet tijdens de dienst. Zodra we hier meer informatie over hebben, laten we dat via de bekende kanalen weten. Het staat natuurlijk iedereen vrij uit eigener beweging een mondkapje te dragen.

We houden de ontwikkelingen nauwgezet bij en laten ons dagelijks informeren door de Veiligheidsregio en de burgemeester van Gorinchem. Als de cijfers in de regio Gorinchem daar aanleiding toe geven en het niet verstandig is om nog diensten te beleggen, zullen we daarnaar handelen.

Aandachtspunten

Naast alle bekende maatregelen m.b.t. afstand en hygiëne nog een paar aandachtspunten:
• Een gastvrouw/-heer/koster brengt je naar je plek. Daarna niet wisselen van plaats.
• ’s Morgens zingen alleen de kinderen tot en met 12 jaar.
• ’s Middags zingen maximaal zes mensen op de voorste rij.
• Na de zegen gaan we weer zitten. De ouderling van dienst geeft aan hoe we de kerk verlaten.

En je kunt je natuurlijk weer aanmelden via de bekende link (zie de GKv-app). De kinderen van de bijbelklas en hun gezinnen hebben voorrang met aanmelden.

Onze coronaregels

Meer info over de coronaregels in onze gemeente vind je hier.

Activiteiten doordeweeks

Voor activiteiten doordeweeks zijn de coronamaatregelen wél aangescherpt. We volgen hiervoor de richtlijnen die de landelijke GKv samen met de CGK en de PKN hebben vastgesteld. Omdat huiskamerbijeenkomsten niet of nauwelijks mogelijk zijn, vinden steeds meer activiteiten in de kerk plaats. Vergeet niet bij koster Erik Dekker te checken of er ruimte is!

Voor vragen over de coronamaatregelen en andere zaken kun je een van de ouderlingen contacten.

Nieuws van de CGK

Het nieuws van de CGK vind je onder deze link.

Namens de kerkenraad
Johan van de Minkelis

Dit vind je misschien ook leuk...