Van de kerkenraad

A.s. zondag hopen we elkaar weer te ontmoeten in de kerk. Om 11.30 uur hebben we een dienst met Erik Pince van der Aa als voorganger. ‘s Middags om 16.30 uur hebben we een gezamenlijke dienst met de CGK waarin Jan Willem Sonneveld voorgaat. Aanmelden kan via de bekende link, zie de GKv-app. Meer info over het aanmelden vind je elders op de site.

De coronaregels voor onze regio (Zuid-Holland Zuid) zijn vrijdag aangescherpt. Voor onze diensten heeft dat gelukkig geen consequenties voor het aantal bezoekers of iets dergelijks. We komen dus gewoon bij elkaar. Alle bekende maatregelen en regels blijven van kracht. Een overzicht vind je elders op de site.

Mede met het oog op het oplopende aantal besmettingen, ook in onze regio, schroeven we het zingen in de gezamenlijke middagdienst weer terug. ‘s Middags kunnen maximaal zes mensen zingen. Dit hebben we zo met de CGK afgestemd.

In de morgendienst zingen we niet. De kinderen tot en met 12 jaar mogen gelukkig wél hun (zang)stem laten horen. Als de situatie het toelaat bekijken we hoe we ook in de morgendienst mondjesmaat weer samen kunnen zingen. Het is een groot gemis dat we op zondag tijdens de eredienst God niet met onze stem kunnen loven en prijzen. Hopelijk verandert dit snel.

Koffiedrinken na de dienst

We drinken alleen koffie als het weer het toelaat, want de anderhalve meter verhoudt zich slecht met gedrang in het kerkgebouw. We zingen dus buiten. Vorige week hield iedereen zich netjes aan de anderhalvemeterregel! Hopelijk lukt dat a.s. zondag ook weer. We kijken even hoe lang we dit volhouden, want inmiddels heeft de herfst zich aangediend.

Ook in de kerk zal het van lieverlee wat frisser worden. Uit veiligheidsoverwegingen moet de ventilatie per se draaien. Naast de nodige geluidsoverlast, betekent dit ook een frisse wind. Hou hier rekening mee!

Jeugdwerk weer van start

Deze week starten de catechisaties weer. Zie dit nieuwsbericht. We hopen en bidden dat de jongeren een mooi en vruchtbaar seizoen voor de boeg hebben. We zijn ook dankbaar dat er nieuwe leiders en mentoren bereid zijn hun schouders te zetten onder dit mooie stukje gemeentewerk!

Terugblik gemeenteavonden beroepingswerk

Afgelopen week was er grote belangstelling voor de overlegavonden over het beroepingswerk. Ruim vijftig mensen kwamen naar de kerk om mee te denken over het profiel. Iedereen hartelijk dank voor het meedenken. De beroepingscommissie gaat er verder mee aan de slag en doet volgende week verslag aan de kerkenraad.

Nieuws van de CGK

Nieuws van de CGK vind je onder deze link.Dit vind je misschien ook leuk...