Van de kerkenraad

A.s. zondag hebben we weer om 11.30 uur dienst in de Immanuëlkerk. Voorganger is ds. G. Hagens. ‘s Middags is er een gezamenlijke dienst, die om half vijf begint. Voorganger is dan ds. Jelle Nutma.

Na de morgendienst drinken we buiten koffie. Dit keer met een feestelijk tintje, want Monica van den Bergh en Colin Klein trakteren in verband met hun huwelijk, dat afgelopen donderdag is gesloten. Ook via de nieuwsbrief feliciteren we hen nogmaals van harte!

We zijn blij dat het kinderwerk weer van start kan gaan. Het zal iets anders gaan dan we gewend zijn. De kinderen die aan de beurt zijn met hun groep gaan meteen aan het begin van het dienst vooraan zitten en gaan dan met hun juf of meester naar de voorzaal. Zie ook dit bericht.

De diensten in coronatijd

De afgelopen weken hebben we zowel in onze eigen kerkenraad als in een gezamenlijk overleg met de CGK gesproken over de coronaregels in de erediensten. Ook hebben we de uitkomsten van de persconferentie van het kabinet van vrijdag 18 september goed op ons in laten werken.

Dat heeft het volgende opgeleverd:
a.) iedereen blijft alert op eventuele ziekteverschijnselen. Ook bij twijfel blijf je thuis. Ook de andere RIVM-richtlijnen zijn van kracht, zoals de hygiënemaatregelen en de bekende anderhalvemeter;
b.) in én buiten de kerk houden we voldoende afstand. Denk aan elkaars veiligheid! Om het makkelijk te maken: anderhalve meter is vijf trottoirtegels;
c.) in de morgendienst zingen we niet; eerst willen we (nog) meer gegevens over de werking van het ventilatiesysteem. Dit wordt momenteel onderzocht. De besmettingscijfers geven trouwens alle aanleiding om de komende periode uiterst voorzichtig te zijn;
d.) in de middagdienst kan bij een gering aantal bezoekers wél worden gezongen. Maar alleen als men verspreid zit en zacht zingt. Dit wordt steeds per keer bepaald en aangegeven door de dienstdoende ambtsdragers;
e.) een gastvrouw en/of de koster heten je welkom bij de ingang en wijzen je een plek (gastheren hebben zich tot nu toe niet aangemeld; dat kan overigens nog steeds, bij een van de kosters);
f.) kinderen die aan de beurt zijn voor het kinderwerk, hun gezinsleden en gemeenteleden met een taak en hun gezinsleden hebben voorrang bij het aanmelden voor de morgendienst. Zij kunnen zich aanmelden tot vrijdag 20.00 uur. Daarna staat het anderen vrij zich aan te melden. Als iedereen aanhoudt ongeveer twee keer per maand de morgendienst te bezoeken, moet het goedkomen;
g.) voor de middagdienst gelden geen speciale aanmeldingsregels;
h.) aanmelden voor de morgendienst én de middagdienst kan via de bekende link;
i.) gasten kunnen zich bij kerkbezoek vooraf melden bij de scriba om een plek te reserveren: scriba@gorinchem.gkv.nl;
j.) de capaciteit blijft 70 mensen, exclusief de medewerkers (iedereen die een taak heeft in en buiten de dienst); thuis de dienst bijwonen kan via de livestream op ons YouTube-kanaal.
k.) we drinken buiten koffie zolang de weersgesteldheid dat toelaat.

Doordeweekse activiteiten

Met bovenstaande regels en afspraken hopen we de komende tijd op een veilige manier diensten te beleggen. Het spreekt voor zich dat de regels m.b.t. afstand houden enz. bij activiteiten doordeweeks óók gelden. Voor kringwerk en wijkbijeenkomsten is er volop ruimte in de kerk. Neem contact op met een van de kosters als je doordeweeks de kerk wil gebruiken.

Belijdeniscatechese

Over een paar weken pakt ds. Jelle Nutma de belijdeniscatechese weer op. De mensen die vorig seizoen hebben deelgenomen zijn weer welkom en krijgen rechtstreeks een uitnodiging. Er is plaats voor nieuwe deelnemers om aan te haken. Meedoen wil niet automatisch zeggen dat je ook belijdenis moet doen. Kom een keer kijken! Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de ouderlingen of ds. Jelle Nutma.

Nieuws van de CGK

Voor nieuws van de CGK klik je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...