KLIK nieuws September

Nieuw initiatief – KLIK leest
Binnenkort starten we met kleine leesgroepjes. We doen dit omdat we tijdens en na de lockdown van veel mensen hoorden dat hun Nederlands is weggezakt. Als je weinig mensen ziet en geen Nederlands spreekt, is het moeilijk om je taal op peil te houden.

Op 22 september is er een bijeenkomst met Nederlandse vrijwilligers. Hilda Oosterhuis vertelt dan hoe je het leesgroepje kunt vormgeven.
Daarna zullen ze in groepjes van 4 of 5 vrouwen 6 keer bij elkaar komen. Ze lezen samen een verhaal en praten er met elkaar over. En natuurlijk is er koffie en thee.
We starten deze keer met 3 of 4 groepjes. Als deze pilot goed blijkt te werken, starten we in januari wellicht weer met nieuwe groepen.

Meedoen? Dat kan nog. Heb je een maatje voor wie zo’n groepje ook goed zou zijn? Bespreek het en laat haar contact opnemen met Arjanne (0648838644)

Coaching en Contact

Vorig jaar zijn we begonnen met toerusting in kleine groepen. Deze ‘coaching en contact’ momenten zijn vooral bedoeld voor maatjes in het eerste jaar na hun koppeling aan een migrant, maar iedereen is welkom. Spreekt het thema van een avond je aan, dan nodigen we van harte uit om te komen.

De eerstvolgende keer is 12 november. Om 19.30 in de Immanuelkerk. Het thema is ‘wel of niet aanpassen?’ Na de pauze wisselen we ervaringen uit. De volgende keren zijn 11 februari en 20 mei 2021. Zet ze vast in je agenda. Pioniersplek

KLIK Gorinchem heeft de intentie om een pioniersplek te worden. Dit betekent dat het werk een duidelijkere structuur krijgt, waarbij de kerken een grotere rol krijgen. De intentieverklaring hiervoor werd ondertekend door de kerkenraden van de CGK en de PKN (wijkgemeente grote kerk). Zij maken deel uit van de landelijke leergemeenschap pionieren. Het komende half jaar wordt dit verder uitgewerkt. Daarbij wordt ook gekeken hoe we de betrokkenheid van andere kerken kunnen vormgeven, omdat KLIK door veel kerken gedragen wordt. Bij dit hele proces krijgen we begeleiding van Petra de Jong.

Vacature – (herhaling)

We zoeken twee of drie mensen in het team van KLIK. We bidden dat er mensen zijn bij wie God het verlangen opwekt om een rol in het team op zich te nemen. Hieronder de tekst van de vacature. Je kunt erop klikken om het als pdf bestand te lezen. Breng deze vacature gerust onder de aandacht van iemand die je aan het denken wilt zetten. We hebben intussen enkele bemoedigende reacties en hopen op uitbreiding van het team – maar heb je interesse, of spreek het je wel aan maar twijfel je? Kom dan vooral langs.

Kijk op klikgorinchem.com/vacature voor meer informatie.

Maandelijks gebed

Elke laatste zaterdag van de maand komen we bij elkaar om te bidden voor het werk van KLIK Gorinchem.
De volgende keer is 26 september. We bidden van 9 tot 10 uur. Van harte welkom om mee te bidden, meld je dan even aan.

Het is ons gebed dat God ons laat opmerken wat Hij Zelf al aan het doen is, zodat wij kunnen aansluiten bij Zijn werk.

Dit vind je misschien ook leuk...