Na de vakantie

De vakanties zijn weer voorbij. We hopen dat iedereen een goede tijd heeft gehad, thuis, in eigen land of verder weg. Hopelijk hebben we de accu weer kunnen opladen om vol frisse moed en inspiratie een nieuw schooljaar te beginnen, naar het werk te gaan en andere taken weer op te pakken.

A.s. zondag gaat ds. Jelle Nutma voor. De preek zal gaan over het voorbeeld van Jezus als knecht het Bijbelgedeelte uit Lukas 12: 33-40. We bidden voor een zegenrijke ontmoeting.

Aansluitend hopen we weer koffie/thee/limonade te drinken. Dat doen we buiten in de hoop dat het ook komende zondag droog blijft. Wie lekkere cake of koek meeneemt zal veel enthousiaste reacties kunnen verwachten!

Na de vakantie is het extra fijn om elkaar weer in de kerk te ontmoeten. Maar dit jaar hoort daar een nadrukkelijke ‘maar’ bij. Vanwege de coronaregels kunnen we niet allemaal tegelijk de dienst bezoeken. A.s. zondag geven we voorrang aan degenen die wegens vakantie of andere redenen de laatste twee weken niet in de dienst zijn geweest. Aan jou/jullie de vraag om je uiterlijk zaterdagavond 18.00 uur aan te melden via de bekende link. De anderen kunnen zich daarna aanmelden voor de resterende plaatsen. (Als je je al had aangemeld, mag je je naam gewoon laten staan; het betreft alleen nieuwe aanmeldingen.)

Vanaf zondag 6 september hanteren we een ander aanmeldingssysteem. Hou de nieuwsbrief en de app in de gaten!

Interne vertrouwenspersonen

In onze gemeente zijn twee vertrouwenspersonen actief: Mariska Knol en Lennard Voorberg. Onder deze link lees je wat hun taak inhoudt. Deze info vind je ook op een vaste plek op onze website: onder het kopje ‘Interne vertrouwenspersonen’ in het menu ‘Onze gemeente’.

Laatste Zomeravondgebed

We houden woensdag a.s. het laatste zomeravondgebed van deze zomer. Mooi dat een grote groep gemeenteleden één of meerdere avonden aanwezig was.

Laten we als gemeente deze rijke serie van zomeravond gebeden gezamenlijk afsluiten door samen (buiten) te zingen, de Bijbel te openen, met elkaar te bidden en te danken voor wat Hij geeft.

Graag tot komende woensdag 2 september van 19.30 tot 20.30 uur in de kerk.

Nieuws van de CGK

Onder de link vind je het nieuws van de CGK.

De kerkenraad

Dit vind je misschien ook leuk...