Van de kerkenraad

A.s. zondag hebben we weer dienst om 11.30 uur. Als voorganger hebben we opnieuw een student: Theo Bekkema. Ouderling van dienst is Saakje Elzinga, terwijl Bertus den Toom diaken van dienst is. Na de dienst drinken we weer koffie, op het voorplein of op de groenstrook van de Haarsekade in de schaduw. Graag tijdig je komst melden via deze link.

We blijven, binnen in de kerk en buiten, de coronamaatregelen zorgvuldig naleven. Laten we voorzichtig zijn met het oog op de gezondheid van onszelf en de mensen om ons heen.

Ontheffing uit het ambt voor Martin Cornet

Zoals in de dienst op 2 augustus meegedeeld heeft de kerkenraad broeder Martin Cornet, op zijn verzoek en gehoord de redenen, ontheffing verleend uit het ambt van ouderling. De ontheffing is op diezelfde dag ingegaan. We danken Martin hartelijk voor alles wat hij de afgelopen tijd in zijn taak als ouderling voor onze gemeente heeft betekend. We wensen en bidden Martin en Arda sterkte toe, rust in het hoofd en in het hart, zeker nu deze coronatijd verdrietige herinneringen uit hun gezinsleven naar boven brengt

Wegens het vertrek van Martin zijn de wijken Laagdalem Midden en Hoogdalem/Vuren/Leerdam vacant. Gemeenteleden uit deze wijken kunnen voor vragen enz. contact opnemen met andere kerkenraadsleden.

In de septembervergadering buigen we ons over de vacatures en herschikking van taken in de kerkenraad.

Het Zomeravondgebed woensdag 19 augustus

Het zomeravond gebed van afgelopen dinsdag onder leiding van Hilda Oosterhuis was bijzonder. Mooi van God en elkaar te leren! Komende woensdag is er opnieuw een zomeravondgebed. Nog niet eerder geweest? Voel je welkom om samen (buiten) te zingen, de Bijbel te openen en met elkaar te bidden. Graag tot woensdag 19 augustus van 19.30 tot 20.30 uur in de kerk.

Nieuws uit de CGK

Nieuws uit en van de CGK vind je onder deze link.

Dit vind je misschien ook leuk...