Van de kerkenraad

De dienst van zondag a.s.

Zondag om 11.30 uur komen we weer samen in de Immanuelkerk om God te loven en te prijzen. Dat doen we vooral door te luisteren en samen te bidden. Het zingen is voorlopig voorbehouden aan de kinderen. Jan Willem Sonneveld, studerend aan de Theologische Universiteit, gaat voor. Johan van de Minkelis is ouderling van dienst, terwijl Robert Sybrandi diaken van dienst is. Graag vooraf aanmelden via deze link.

Net als vorige week willen we na de dienst gezamenlijk koffiedrinken. Gezien de te verwachten warmte zoeken we hiervoor de schaduw op.

Zoals via de media bekend zijn de afgelopen week ook in Gorinchem weer nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Navraag bij de veiligheidscoördinator leert ons dat er geen reden is voor angst of paniek. We kunnen gewoon diensten houden zoals we dat tot nu toe gewend waren.

Voor de dienst en de ontmoeting na de dienst buiten geldt dat we als volwassenen maximaal rekening houden met de bekende anderhalve meter en andere hygiënemaatregelen. Ook binnen het verband van onze gemeente moeten we deze serieus blijven nemen. De belangrijkste is om bij ook maar het lichtste vermoeden van een besmetting thuis te blijven en een test bij de GGD aan te vragen.

Nieuws van de CGK

Via deze link lees je meer nieuws van en over de CGK.

Dit vind je misschien ook leuk...