Van de kerkenraad

A.s. zondag hebben we weer dienst om 11.30 uur. Ds. C. van Breemen gaat voor en Arie Schreuder is ouderling van dienst en Diane Pince van der Aa diaken van dienst.

Zelf aanmelden voor de dienst

Zoals bekend is er voor ca. 70 mensen ruimte in de kerk. Zeker in de zomertijd is er volop ruimte voor iedereen die wil, om de dienst te bezoeken. Vanaf deze week kun je je zelf aanmelden om de dienst bij te wonen via deze link. Lukt dat op de een of andere manier niet, dan kun je contact opnemen met Erik Pince van der Aa. Natuurlijk is de dienst ook weer via de livestream te volgen. ’s Middags kun je de dienst van de CGK live of via de livestream bijwonen. In het eerste geval dien je je aan te melden: scriba@cgk-gorinchem.nl.

Veiligheid, ook in de kerk

De media berichten over toenemende coronabesmettingen. Reden genoeg om voorzichtig te blijven en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De belangrijkste is om thuis te blijven als je verschijnselen van corona hebt. In de kerk houden we vast aan de bekende hygiënemaatregelen, dus handen wassen dan wel ontsmetten en voldoende afstand houden. Direct na de morgendienst van de CGK worden twee grote ventilators aangezet om de kerkzaal goed te ventileren. Een extra voorzorgsmaatregel is dat de volwassenen niet zingen, maar de liederen meeneuriën. De kinderen kunnen naar hartenlust hun stem verheffen. Napraten doen we graag, maar wel buiten.

Het klinkt allemaal erg streng, en dat is het ook. Ondanks dat willen we je van harte uitnodigen om ook a.s. zondagmorgen met elkaar de gemeenschap in Christus te vieren!

Welkom

We heten familie Holwerda-van der Sloot hartelijk welkom in onze gemeente. Benne en Truus en hun dochter Lieke zijn vanuit Delft tijdelijk neergestreken aan de Waaldijk in Vuren om over een paar maanden hun definitieve huis in Hoog Dalem te betrekken. We wensen Benne & Truus en Lieke een fijne en gezegende tijd in Gorinchem en in onze gemeente.

Na de zomer

De meesten van ons moeten nog op vakantie gaan, dus ‘na de zomer’ klinkt nog heel ver weg, maar toch alvast dit: op zondag 13 september houden we startzondag. In de morgendienst wordt extra aandacht besteed aan het gemeentewerk. Ook hopen we die zondag de tafel van de Heer te vieren.

Vanaf diezelfde zondag 13 september hopen we ’s middags weer gezamenlijke diensten te beleggen met de CGK. Tot die tijd kun je de middagdienst van de CGK live of via de livestream meemaken.

Nieuws CGK

Nieuws uit de CGK vind je onder deze link.

Dit vind je misschien ook leuk...