Nieuws uit de kerkenraad

De kerkenraad hield maandag jl. zijn maandelijkse vergadering. Naast de gebruikelijke items die de voortgang van het gemeentewerk betreffen, spraken we kort over de volgende zaken:

  • Zondag 13 september hebben we als datum voor een startzondag geprikt. We hopen dat we in de zomerperiode tot een mooie invulling kunnen komen.
  • Beroepingswerk – de beroepingscommissie gebruikt de zomerperiode om allerlei zaken voor te bereiden. In september gaat het beroepingswerk daadwerkelijk van start. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de gemeente.
  • Ds. Wim Schaaij uit Leerdam is de komende periode consulent van onze gemeente. Hij is op afroep beschikbaar voor de kerkenraad, o.a. voor advies inzake het beroepingswerk. 
  • Na het vertrek van Michiel Schoonderbeek en de komst van Harro van Heukelum hebben we een kleine herverdeling van taken doorgevoerd. Johan van de Minkelis heeft de voorzitterstaken van Michiel overgenomen. Harro is verantwoordelijk voor het scribaat. Johan en Harro vormen samen het moderamen. In het wijkpastoraat is ook een wijziging doorgevoerd: Saakje Elzinga heeft van Arie Schreuder de taak van wijkouderling in Lingeschild overgenomen. Martin Cornet completeert als vijfde ouderling de kerkenraad.
  • Ook de ouderlingen hopen de komende weken vakantie te houden. Saakje is als eerste aan de beurt en is de komende twee weken elders, daarna de anderen bij toerbeurt. Als je wijkouderling voor vakantie niet bereikbaar is, kun je voor dringende zaken de scriba een bericht sturen of een van de andere ouderlingen contacten.

CGK-nieuws

Nieuws uit de CGK vind je onder deze link.

Dit vind je misschien ook leuk...