A.s. zondag is het feest

De kids van de Bijbelklas nemen afscheid. Ds. Geert van Dijk heeft samen met de bijbelklassers een klein afscheidsfeestje voorbereid. Het thema is ‘God ziet jou wel zitten’! De dienst begint om 14.00 uur.

In de dienst zondagmiddag verwachten we natuurlijk de bijbelklassers en hun ouders en broers en zussen. Daarnaast is er nog ruimte voor zo’n 20 tot 25 mensen, dus meld je even aan. Er is ruimte! Graag vooraf even aanmelden bij Erik Pince van der Aa (fam.pincevanderaa@gmail.com of 06 25  11 57 12).

Meer mensen welkom in de kerk

Zoals bekend zijn per 1 juli ook voor kerken de coronaregels versoepeld. Voor kerkdiensten geldt op zich een maximumaantal van 250 mensen. Maar omdat we de anderhalvemeter-regel respecteren komen we uit op maximaal ca. 80 à 100 personen. Groter is ons kerkgebouw gewoon niet. Het werkelijke aantal hangt af van het aantal mensen dat als stel of gezin de dienst bezoekt. Voor kinderen tot 12 jaar oud geldt de anderhalve meter namelijk niet; die kunnen gewoon naast elkaar en naast andere mensen zitten. Jongeren tot 18 jaar kunnen ook gewoon naast elkaar zitten. Hetzelfde geldt voor mensen uit één huishouden.

We gaan weer naar de morgen!

Er verandert nog meer! Vanaf volgende week zondag, 12 juli, hebben we weer ’s morgens dienst. Twee uur ’s middags blijkt verre van prettig en de dienst later opschuiven vinden ook veel mensen geen goed idee. Dus weer terug naar de morgen. Maar let op: het tijdstip wordt 11.30 uur, dus half twaalf in plaats van kwart over elf. Kom niet te vroeg, want er is ’s morgens eerst een dienst van de CGK. In de tussentijd nemen we ruim de tijd om alles goed te ontsmetten en te ventileren.

Helaas kunnen we nog niet zingen

Nog niet alles is weer zoals het was. We kunnen voorlopig nog niet als gemeente zingen. Daar is het kerkgebouw helaas te klein voor. De kinderen mogen wél zingen, dus daar gaan we iets leuks voor bedenken. Er zijn nog diverse andere zaken die we de komende weken zorgvuldig willen bekijken. Kunnen we op het voorplein na de dienst op een verantwoorde manier koffiedrinken? Kunnen we een openluchtdienst beleggen (op zondag of doordeweeks), zodat we naar hartenlust kunnen zingen? Zo zijn er meer zaken die we willen onderzoeken. Suggesties en tijd om mee te denken zijn van harte welkom! We hebben nadrukkelijk oog voor het diepe verlangen van velen in onze gemeente om elkaar weer te ontmoeten, maar houden hierbij uiteraard rekening met de beperkingen en regels die er gelden. En iedereen kan het best voor zichzelf een afweging maken of hij/zij de dienst of andere bijeenkomsten wil bijwonen.

Dit alles betekent ook dat we voorlopig doorgaan met de livestream. Niet iedereen past in de kerkzaal en niet iedereen durft het al aan om de dienst te bezoeken. Bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen of het risico om een besmetting op te lopen en die door te geven aan kwetsbare mensen in de familie of op het werk.

Maandagavond hebben we opnieuw kerkenraadsoverleg. Dan zullen we verder spreken over de deze en andere zaken die onze gemeente betreffen. Jouw bijdrage in de vorm van meedenken, meebidden en bemoediging is van harte welkom!

De kerkenraad

Nieuws uit de CGK

Nieuws uit de CGK vind je onder deze link.

Dit vind je misschien ook leuk...