Vanuit de jeugdraad

Seizoenseinde
Het seizoen is voor het kinderwerk en jongerenwerk afgelopen. Uiteraard niet op de manier die we wensten, maar het is even niet anders. Natuurlijk een woord van dank voor iedereen die zich enthousiast heeft ingezet voor het kinderwerk en jongerenwerk! Een aantal kinderwerkers en mentoren heeft aangegeven te gaan stoppen. Dat vinden we jammer, maar bedankt voor alle tijd en energie die jullie erin gestoken hebben. Ook de jeugdraad moet op zoek naar versterking, nu Aline heeft moeten aangeven niet door te kunnen gaan met haar taak. Ook Aline bedankt voor je tijd en enthousiasme voor de jeugd.
Zondag 5 juli zal de afscheidsdienst van de bijbelklas zijn. Fijn dat dit toch mogelijk is in deze tijd. Ds. Geert van Dijk wil deze dienst leiden, daar zijn we dankbaar voor. Om duidelijkheid te scheppen over de Follow Me leeftijd hebben we besloten, dat kinderen die naar het Voortgezet Onderwijs gaan ook de overstap naar Follow Me maken. Dit jaar zijn er maar liefst 11 kinderen die de bijbelklas inruilen voor Follow Me.

Dat maakt, dat we nadenken over hoe we in september het jeugdwerk vorm willen gaan geven en wie de 5 opengevallen plaatsen in de begeleiding van het kinderwerk in kunnen gaan vullen. Daarin is al het meedenken, meebidden en (gewoon) aanmelden welkom.

Nieuw seizoen Follow Me (next)
Ook in het nieuwe seizoen willen we gezamenlijk als twee kerken optrekken met betrekking tot  ons jongerenwerk, in het bijzonder geldt dat voor Follow Me (next). Met de huidige mentoren is gekeken naar het afgelopen seizoen en zijn plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen, hoe we hieraan vorm kunnen geven. Een belangrijk punt daarbij is geweest, dat we constateren dat veel jongeren bereikt worden met ons jongerenwerk, maar lang niet al onze jongeren. Het is de insteek om in gesprek te komen over de mogelijkheden om meer van onze jongeren te bereiken.

Voor volgend seizoen willen we een aparte groep (voor het gemak noemen we ze maar even Follow Me Plus) maken van jongeren die soms al 18 zijn, maar een te mooie groep vormen met een aantal Follow Me Next jongeren om ze uit elkaar te halen. Daarnaast komen er 2 groepen Follow me Next.

Voor de jongste groep van Follow Me staan veel (nieuwe) kinderen op de lijst. Prachtig! We willen erop inzetten om de groepen te verdelen over twee avonden (maandag en dinsdag) zodat het voor alle jongeren in deze groep mogelijk is Follow Me te bezoeken zonder iets anders op te moeten geven. Voor het begeleiden van de groepen zoeken we nog naar mentoren. Als mentor ben je voor jongeren ontzettend belangrijk: je bent onderweg in deze belangrijke levensfase voor hen een gesprekspartner in het geloof, een verbindende schakel met de gemeente, een voorbeeldfiguur, iemand die hen ziet en naar hen luistert.

Zou u/jij er in de komende zomer voor willen bidden of dit misschien iets is dat God van je vraagt omdat Hij je hart voor jongeren open laat gaan? Of misschien weet je al dat je dit graag wilt. Dan kun je contact opnemen met Harro de Haan of met ds. Jelle Nutma.

Door Gods Geest zijn we verbonden, ook als afstand houden moet. Laten we wegen vinden om ook onze jongere broertjes en zusjes te zien, te laten weten dat we aan ze denken en hen meenemen in onze gezamenlijke zegetocht. Houd vol en houd (elkaar) vast.

Namens de jeugdraad,
Erik Pince van der Aa

Dit vind je misschien ook leuk...