En hoe gaat het nu met jóu?

Ineens is alles anders geworden. Vanaf maart is niets meer ‘gewoon zoals het was’ en dat is wennen. We we missen elkaar. Andersom zijn er hier en daar misschien nieuwe kansen en andere wegen en verbindingen gevonden of ideeën ontstaan.

We hebben als gemeenteleden, jong en oud en iedereen op zijn of haar eigen plek, ons enorm moeten aanpassen en moeten improviseren. En dat moeten we nog! We willen als kerkenraad iedereen bedanken voor de flexibiliteit en het geduld waar het anders ging en gaat.

We zoeken naar vormen en wegen om kerk van de Heer te zijn in de steeds weer wisselende omstandigheden. We zullen nog langere tijd te maken houden met maatregelen die het kerk-zijn beïnvloeden. Hoe wijst de Heer Jezus ons nu met elkaar de weg verder? Hoe wil Hij dat we gemeente zijn nu in deze omstandigheden, met elkaar, hier in de stad?

Als kerkenraad willen we heel graag horen hoe het met iedereen gaat en ervaringen horen, ideeën uitwisselen, enz. Een dezer dagen krijg je van je wijkcoördinator, ouderling of diaken de vraag om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Alle reacties – uit de wijk, kring of persoonlijk – in welke vorm dan ook ontvangen we graag in de aanloop naar de volgende kerkenraadsvergadering op maandag 6 juli a.s. Vanzelfsprekend blijven we ook daarna graag in contact!

Dank alvast, de Heer zegene ons allen!

Hartelijke groet, namens kerkenraad en diakenen,
Saakje Elzinga

Dit vind je misschien ook leuk...