Weer welkom in de kerk, maar hoe?

Vanaf aanstaande zondag 7 juni zijn binnen de gestelde richtlijnen weer meer mensen welkom  in de eredienst. Er zijn maximaal 30 mensen welkom en de dienst begint om 14.00 uur. Live en online worden gecombineerd. De aanvangstijd is verschoven om voldoende tijd te hebben om te ventileren.

Het is fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten, maar helaas kan dat niet zonder de nodige maatregelen.

  • Je moet je vooraf aanmelden bij Erik Pince van der Aa, het liefst via de app. Hij houdt bij wie in de dienst aanwezig is. Op deze manier kunnen we het maximaal aantal personen garanderen. Voor bezoekers worden ook enkele plaatsen gereserveerd. Vanwege de beperkte plaatsen en de opstart zullen we in juni nog geen complete gezinnen kunnen ontvangen. Verder zullen we conform de richtlijnen van het RIVM geen mensen ouder dan 70 kunnen ontvangen. Zij zijn hiervan op de hoogte.
  • Tijdens het verblijf in de kerk houden we 1,5 meter afstand. Iedereen wordt naar zijn plaats begeleid. De kerkzaal is ingericht met stoelen die zo zijn geplaatst dat er voldoende afstand gehouden kan worden. Verder is er geen koffiemoment en ook napraten in de kerk is er niet bij. Ook buiten op het kerkplein voorkomen we groepsvorming.
  • De collecte wordt digitaal gehouden.
  • De bekende gezondheids- en hygiëneregels zijn ook in de kerk van toepassing. Handen wassen, in de elleboog niezen, geen handen geven. Bij de ingang staat handalcohol om de handen te ontsmetten.
  • Bij klachten blijven we thuis.
  • In de erediensten zingen we niet.  Vanwege de combinatie met de onlinediensten luisteren we in de kerk mee met de liederen die op het scherm worden geprojecteerd.
  • Na elke dienst wordt de kerk schoongemaakt.
  • In juni mogen er in totaal 30 mensen aanwezig zijn bij een kerkdienst, in juli wordt dit verruimd tot maximaal 100 personen. Bij het naleven van de anderhalvemetermaatregel passen er overigens maximaal ca. 70 mensen in onze kerkzaal.

Meld je aan

Ondanks al deze maatregelen, die invloed hebben op de beleving van de erediensten willen we je van harte uitnodigen om gebruik te maken van de ruimte die nu ontstaat om elkaar te ontmoeten. Meld je aan bij Erik Pince van der Aa en geniet van het samenzijn. Samen in de naam van Jezus. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer, ook al is dat samen zingen in de kerk tijdelijk samen luisteren. En of dit in de komende tijd live of online zal zijn, Jezus heeft beloofd dat hij erbij zal zijn. In dat vertrouwen leven we.

Namens de kerkenraad
Arie Schreuder

Dit vind je misschien ook leuk...