Collecte Open Doors 7 juni 2020

Aanstaande zondag, op de zondag voor de vervolgde kerk, collecteren we voor Open Doors. Wij kunnen voorlopig nog niet allemaal samenkomen in de kerk. Maar wat nou als je nooit kunt samenkomen of dat stiekem moet doen, omdat het gevaarlijk is door christenvervolging!

Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen ze door gebed en:

  • Door het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging, zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doet Open Doors omdat ze geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor. 12:26). Ook geloven ze in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En ze geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie. Check hun website voor meer info en mooie initiatieven om Open Doors te steunen.

Laten wij het belangrijke werk van Open Doors zondag via de collecte steunen door onze gift over te maken via de QR-code hieronder, via deze betaallink of door een bedrag over te maken via de rekening van de diaconie: NL11 INGB 0001 0250 15 o.v.v. gift collecte Open Doors 7-6-2020.

Dit vind je misschien ook leuk...