Kerkdiensten in coronatijd

Vanaf 1 juni zijn diverse coronaregels versoepeld. Zo mogen we weer kerkdiensten houden, maar wel onder strikte voorwaarden. In de maand juni mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, los van de mensen die een taak hebben, zoals kosters, ambtsdragers en mensen van het technisch team. Uiteraard moeten we de anderhalvemetermaatregel respecteren en samenzang is not done.

Een belangrijk punt is dat er per dagdeel maximaal één kerkdienst mag plaatsvinden, zodat er alle ruimte is om de kerkzaal te ontsmetten en te ventileren. Deze regel is ook bedoeld om het contact tussen twee bezoekersstromen te voorkomen. In goed overleg met de CGK hebben we afgesproken dat de CGK de komende maand ’s morgens dienst houdt en wij ’s middags om 14.00 uur. Dit is vooralsnog tijdelijk. Eind juni evalueren we hoe e.e.a. bevalt en maken we afspraken voor de periode na 1 juli.

Werkgroep corona

Om alles in goede banen te leiden is een werkgroep samengesteld. De werkgroep gaat aan de slag met het nader uitwerken van een gebruiksplan. Dit is een verplichting vanuit de overheid. Dit plan is al goeddeels voorbereid door de CGK. Ook gaat de werkgroep nadenken over wie de komende zondagen in de dienst aanwezig mogen zijn.

De werkgroep is in wording. Vooralsnog gaan de volgende personen met de coronadiensten aan de slag: Erik Pince van de Aa (namens het jeugdwerk), Erik Dekker (koster), Nieko Fokkema en Christiaan Streefkerk (beide namens het technisch team). Arie Schreuder is contactpersoon vanuit de kerkenraad.

Vanaf 1 juli geldt een verruiming van het aantal bezoekers (maximaal 100 in één ruimte). Een eerste proefopstelling wijst uit dat er met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel zo’n 75 mensen in de Immanuelkerk passen. Gezinnen en huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Dus we moeten nog uitproberen hoeveel mensen er daadwerkelijk in passen. Dat zal in de loop van juni helder moeten worden.

Ook bij een verruiming van de mogelijkheden zullen we de komende maanden de diensten live uitzenden.

Beroepingswerk

Na onze oproep vorige week hebben we diverse namen doorgekregen van mensen die hun schouders onder het beroepingswerk willen zetten. Fijn! We kunnen nog één of twee extra mensen gebruiken. Namen graag doorgeven aan Saakje Elzinga of Arie Schreuder.

Immanuelkerk vaker open

De Immanuelkerk is vanaf volgende week ook doordeweeks weer een aantal dagdelen overdag open. Let op de vlag! Afhankelijk van het weer kun je binnen of buiten terecht om een praatje te maken. Ook flexwerkers die een dagdeel in een andere setting willen werken zijn welkom! Er wordt ook nog nagedacht om avondactiviteiten in de kerk te organiseren, zoals de gebedskring. Lees ook dit bericht.

Nieuws van de CGK

Nieuws uit de CGK vind je onder deze link.

Dit vind je misschien ook leuk...