Klik-nieuws

Klik fietst – heeft de fietscursus afgerond. Van de 7 deelnemers heeft 1 vrouw een certificaat gehaald. Een paar vrouwen gaan de cursus nog een keer (helemaal of deels) volgen om alsnog een certificaat te halen. Anderen kunnen het op eigen kracht verder leren. Op 5 februari (9.00 uur, bij PoGo) is er weer inschrijving voor een volgende cursus. We merken dat vrouwen die nog niet kunnen fietsen soms juist na verloop van tijd pas ruimte krijgen om te gaan leren fietsen. 

Klik eet – Het aantal mensen tijdens de maaltijd laat een sterk wisselend patroon zien. Van heel veel (ruim honderd) tot heel weinig. Na elke maaltijd wordt er overlegd wat beter kan. We merken wel dat veel mensen de ervaring hebben dat dit een groep is ‘waar we bij horen’. De laatste keer kon een gezin niet aanwezig zijn. Dochterlief vond dat erg jammer, want ‘nu is er niemand die gaat klappen omdat ik mijn zwemdiploma gehaald heb’. Ook merken we steeds weer hoe belangrijk het is dat mensen uitgenodigd worden.

Ben je nog nooit geweest? Heeft de relatie met je maatje een duwtje nodig? Hartelijk welkom om samen te komen op 11 januari 18.00 uur.

Iedere maand zijn er weer mensen die helpen. We zijn daar dankbaar voor. Vooral voor het werken met kinderen zoeken we ook nog mensen die zich daar als vaste kracht (dus maandelijks) voor willen inzetten.

Klik ontmoet – heeft het werk anders opgezet. Bij een aantal langer lopende koppelingen is een evaluatiegesprek geweest. Met de nieuwe koppelingen wordt de begeleiding in het begin wat intensiever en wordt dit na een jaar afgerond. Natuurlijk kun je Willeke of Arjanne altijd blijven contacten voor support. Zie verderop over intervisies die gepland zijn.

Intussen is de honderdste koppeling gemaakt. Aanvragen blijven binnenkomen. Zie hier welke maatjes we nog zoeken. Intussen is een aantal mensen begonnen aan een tweede maatje. Soms is dat omdat de eerste koppeling gestopt is, en soms omdat die op een lager pitje gekomen is omdat mensen werken en minder tijd beschikbaar hebben.

Klik sport – speelt nog steeds elke maandagavond volleybal, en soms ook voetbal en tafeltennis. Per avond zijn er tussen de 15 en 25 mannen. We zijn blij dat er vanuit de Gomarus Scholengemeenschap nu drie docenten zijn die bij toerbeurt aanwezig zijn. De enkele keer dat geen van hen kan en het sporten niet door kan gaan, krijgen we veel teleurgestelde reacties. Zoals ‘we zien de hele week uit naar dit sporten, en nu gaat het niet door…’ Ook horen we soms van vrouwen terug dat ze blij zijn dat hun man een avond sport.

Recent hebben we een overleg gehad met een aantal Arabisch-sprekende mannen: hoe we met elkaar de goede balans kunnen houden tussen fanatiek spelen en een ontspannen sfeer. Daar kwam ook de wens naar voren om elkaar ook buiten het voetbal om vaker te ontmoeten, bijvoorbeeld door maandelijks samen thee te drinken en gewoon te praten. Een aantal van deze mannen gaat dit jaar dit initiatief oppakken.

Klik vertelt – heeft al een hele serie ochtenden achter de rug waar vrouwen met elkaar thee drinken, een Bijbelverhaal vertellen en daarover met elkaar praten. Als je maatje aangeeft dat ze meer Nederlands wil praten, kun je dit als suggestie geven.

Klik gelooft


Klik gelooft – heeft op 26 januari weer een dienst. In de serie over boodschappers van God, gaat het nu over Ezechiël. Zie ook bovenstaande uitnodigingen. En deze link https://gallery.mailchimp.com/a9d245cee53f269d4ea225caf/images/af6982ab-e078-47b6-8a31-9e5701cefb59.jpeg?utm_source=Alle+KLIK+betrokkenen&utm_campaign=ecf74cb505-EMAIL_CAMPAIGN_12_18_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_020e928549-ecf74cb505-27278293

Dit vind je misschien ook leuk...