Puzzel

De namen van de bijbelboeken staan door elkaar. Kun jij de letters in de goede volgorde zetten?

 

 1. Het laatste boek van het Oude Testament is Haaiclem.
 2. In Raze kun je lezen over de terugkeer uit de ballingschap.
  3. Paulus schreef twee brieven aan Moe Stuit.
  4. De profeet Mosa was een boer met veel schapen.
  5. De priesterzegen staat in Ruimen.
  6. In Moeder uit Monu staat een lange redevoering van Mozes.
  7. In Sudoxe lees je dat het volk Israël wegging uit Egypte.
  8. No Mieren volgt op Handelingen.
  9. Trees werd koningin.
  10. Job Ada is een van de zogenaamde ‘Kleine Profeten’.
  11. De Bijbel begint met Enge Sis.
  12. Paulus schreef een brief aan de Fiere Zes.
  13. In Inham Ee lees je over een schenker die terugkeerde naar Jeruzalem.

Zet de eerste letters van de antwoorden achter elkaar. Wat lees je?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing puzzel

 1. Maleachi 2. Ezra 3. Timoteüs 4. Amos 5. Numeri 6. Deuteronomium 7. Exodus 8. Romeinen
  9. Ester 10. Obadja 11. Genesis 12. Efeziërs 13. Nehemia
  De eerste letters vormen de woorden: MET ANDERE OGEN

Dit vind je misschien ook leuk...