Stadsgebed 19 april

Donderdag 19 april wordt er weer een stadsgebed gehouden. Het is goed om in een kort moment van Schrift, gebed en lied met broeders en zusters uit diverse gemeenten Gods aangezicht te zoeken en te bidden voor de stad Gorinchem en haar inwoners. Samen bidden is écht samenbindend. Het stadsgebed wordt gehouden in de Grote Kerk en begint om 19.30 uur. De opzet van dit gebedsmoment is als volgt:

Klokgelui,

Welkom,

(een moment van stilte, gevolgd door openingsvers, lofprijzing),

Lied,

Gebed van toewijding,

Schriftlezing,

Korte overweging,

Muziek,

Voorbede,

Stil gebed en Onze Vader,

Avondlied,

Zegenbede.

Het stadgebed wordt telkens geleid door één van de voorgangers van de verschillende christelijke gemeenten in onze stad en duurt ongeveer een half uur. De volgende data zijn: 17 mei en 21 juni. Iedereen heel hartelijk welkom!

Dit vind je misschien ook leuk...