Stadsgebed 22 februari

Zondag 21 januari was de gezamenlijke opening van de week van gebed in de Grote Kerk. We zien terug op een goede viering. Omdat het goed en zegenrijk is om gezamenlijk het aangezicht van God te zoeken en voorbede te doen voor de stad, is er een nieuw initiatief: het stadsgebed. Maandelijks komen we op donderdagavond – tijdens de koopavond – bij elkaar in de Grote Kerk in stilte en gebed. De opzet van dit gebedsmoment is als volgt:

Klokgelui,

Welkom,

(een moment van stilte, gevolgd door openingsvers, lofprijzing),

Lied,

Gebed van toewijding,

Schriftlezing,

Korte overweging,

Muziek,

Voorbede,

Stil gebed en Onze Vader,

Avondlied,

Zegenbede.

Het stadgebed wordt geleid door één van de voorgangers van de verschillende christelijke gemeenten in onze stad. Verder verleent stadsorganist Gerben Budding zijn medewerking. Het moment zal ongeveer een half uur duren en begint om 19.30 uur.

Het eerste stadsgebed wordt gehouden op donderdagavond 22 februari, Grote Kerk, 19.30 uur. Iedereen heel hartelijk welkom.

You may also like...