Kinderdienst biddag

14 maart zal het biddag zijn. Een dag waarop alle kinderen in de middag uitgenodigd zijn om een kinderdienst bij te wonen in de Exoduskerk. Om 14.30 vangt deze dienst aan en na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en mensen te ontmoeten.

Biddag ‘Vertel het maar’

Het centrale bijbelgedeelte is 2 Koningen 4:1-7. Dit gedeelte gaat over de weduwe die om hulp roept en op een bijzondere manier genoeg olie krijgt om van te leven. Het thema van de map is ‘Vertel het maar’. Ook het themalied heeft als titel ‘Vertel het maar’ (OTH 477). Als themapsalm is gekozen Psalm 81:12.

Kernboodschap

De geschiedenis van de weduwe en haar zonen laat ons zien dat God wil voorzien in alles wat wij nodig hebben. Hij doet dit in een tijd waarin er veel afgodendienst is op een manier die niet voor iedereen zichtbaar is. In haar kwetsbare situatie doet de weduwe via de profeet Elisa een beroep op de hulp van de God van Israël. Ze geeft zich aan Hem over, want ze gehoorzaamt aan de opdracht die ze vervolgens van Elisa krijgt. De Heere doet achter de gesloten deuren van haar huis een wonder, waardoor zij haar schuldeisers kan betalen en genoeg heeft om samen met haar zonen van te leven. De Heere God wil dat ook wij Hem vertellen wat ons bezighoudt. In die weg geeft Hij ons alles wat wij nodig hebben om te leven. Dat vraagt geloof en vertrouwen. Als we bidden, mogen we erop vertrouwen dat de hemelse Vader doet wat in Zijn ogen het beste voor ons is. Als wij ons leven met Hem delen, mogen wij ook opmerken op welke manieren Hij voor ons zorgt.

Hier vinden jullie een dagboekje ter voorbereiding op de biddag: gezinsdagboek.

Marjan Dekker (PKN, wijkgemeente Grote Kerk)

 

You may also like...