Laat blinden in Ghana zelf de bijbel lezen

In je eigen bijbel kunnen lezen, waar en wanneer je maar wilt. In Nederland is dat voor de mensen heel gewoon. Hoe anders is dat in Ghana. Dit Afrikaanse land heeft veel blinden en slechtzienden. Een gevolg van slechte hygiëne, gebrekkige medische zorg en een tekort aan oogartsen.

 

Net als overal, is in Ghana meedoen aan het normale leven veel moeilijker als je blind bent. Maar zelfs in de kerk voelen blinden zich vaak uitgesloten. Anders dan ziende mensen kunnen zij namelijk niet zelf in de bijbel lezen vanwege een tekort aan braillebijbels.
‘Die zijn voor de meeste Ghanezen onbetaalbaar’, zegt Charles Twumasi van het Ghanees Bijbelgenootschap. ‘In alle rust je eigen bijbel lezen, is een ervaring die zij niet kennen.’

 

Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt graag mee om daar verandering in te brengen en wil 3.500 blinde Ghanezen een brailleboek met bijbelse verhalen geven. Al voor € 5,- kan zo’n boek verspreid worden.
Ook u kunt helpen om een blinde of slechtziende Ghanezen te verblijden met zo’n brailleboek.

Wilt u mensen die niet kunnen zien een tastbaar geschenk geven?
Steun dan deze actie voor Ghana met uw gift.

 

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL38 INGB 0000 0160 20 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, o.v.v. Braillebijbels Ghana.

 

 

Feest in Angola met het Nieuwe Testament in Umbundu

Een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Umbundu is gereed en werd eind 2017 in Angola aangeboden aan afgevaardigden van verschillende protestantse kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de lokale en provinciale overheid. Mede dankzij de financiële steun van leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) kon deze nieuwe vertaling worden gerealiseerd.

 

De feestelijke lancering was georganiseerd in de Igreja Evangélica Congregacional em Angola in de stad Huambo. Zo’n driehonderd aanwezigen ontvingen een eigen exemplaar van het Nieuwe Testament in het Umbundu. Hun reacties waren hartverwarmend, merkte Joyce van de Veen die als hoofd Buitenlandwerk van het NBG de presentatie bijwoonde.

 

Presentatie

Ook de media waren betrokken bij de presentatie. Algemeen Secretaris Beatriz Hupa van het Angolees Bijbelgenootschap overhandigde een exemplaar aan journaliste Rosalina Laura Muvandje van de Nationale Radio van Angola. Daardoor wordt de komst van het Nieuwe Testament in het Umbundu in het hele land via de radio bekend gemaakt.

Op de dag van de lancering werden aan de feestgangers meteen 480 Nieuwe Testamenten verkocht. In Huambo kregen 2.000 Umbundu-sprekers een exemplaar aangeboden. De overige voorraad wordt verkocht via de kerken en de lokale boekwinkel van het Angolees Bijbelgenootschap voor een gesubsidieerde en dus betaalbare prijs.

 

Moedertaal

De oudere bijbelvertaling in het Umbundu uit 1963 voldeed al langere tijd niet meer. Het Angolees Bijbelgenootschap werkt sinds 1999 aan een nieuwe versie. Het is een interconfessionele vertaling waarvan naar verwachting in 2021/2022 ook het Oude Testament klaar zal zijn. Umbundu is een Bantoe-taal die gesproken wordt door zo’n zes miljoen mensen over heel Angola. Het is de belangrijkste inheemse taal van het land.

 

De officiële taal in Angola is Portugees, vanwege de lange Portugese overheersing. Maar voor de meeste Angolezen is een inheemse taal hun moedertaal. Het Umbundu wordt inmiddels – na de jarenlange burgeroorlog die in 2002 eindigde – ook op de scholen als vak gegeven.

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

You may also like...