KLEIN MAAR KRACHTIG – GEREFORMEERDE KERKEN IN DE ALPENLANDEN

Europa is zendingsgebied geworden. Veel mensen nemen afscheid van de kerk; een nieuwe generatie groeit op zonder God in een onzekere tijd. Mensen bereiken met het evangelie lijkt soms wel een mission impossible. Midden in deze onrustige en verwarrende wereld werkt God door.

Oostenrijk en Zwitserland zijn zendingsgebied geworden. Vanuit een aantal kleine gereformeerde kerkjes proberen broeders en zusters zoekers te bereiken met het evangelie. De SSRO ondersteunt Mission in Duitstalig gebied met raad en daad. Op onverwachte momenten ontstaan nieuwe mogelijkheden en initiatieven vol hoop.

Rankweil

De kleine gemeente van Rankweil (Voralberg) organiseert kinderclubs, bijbelcursussen en een Frauenkreis. Ieder jaar komen er vanuit deze kringen weer mensen tot geloof. In het afgelopen jaar zijn 5 nieuwe leden opgenomen in de gemeente. Al deze mensen brengen weer een eigen netwerk mee waarin ze het evangelie kunnen delen. En dat geeft onverwachte kansen. Eén van de nieuwe gemeenteleden is een jonge vrouw. Haar ouders wonen in Innsbruck en zijn zeer geïnteresseerd in het evangelie. Samen met een aantal anderen hebben ze ds Reinhard Mayer gevraagd om één keer per maand een middagkerkdienst te verzorgen in Innsbruck. De afstand van Rankweil naar Innsbruck is ca 165 km. In een keuken komen mensen bij elkaar om naar het evangelie te luisteren.

Het lijkt wel of er sprake is van een stroomversnelling. Op zo’n 25 km afstand van Rankweil, in Bludenz, is nog een “Predigtstation” gestart. Drie keer per maand verzorgt ds Reinhard Mayer een leerdienst waarbij hij de bijbelcursus als uitgangspunt neemt.

Als SSRO hebben we toegezegd om deze twee initiatieven voor een periode van maximaal 4 jaar te ondersteunen. Het eerste jaar draagt de SSRO 100% van de kosten. In de jaren erna zal de bijdrage steeds met 25% verminderen. Elk jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Zo willen we als SSRO zorgvuldig omgaan met donateursgelden. Bovendien willen we graag dat de gemeente in Rankweil steeds meer ook de financiële verantwoordelijkheid voor Missionsarbeit draagt.

Vanuit Rankweil zijn contacten ontstaan met een theologiestudent uit Kampen. We hopen en bidden dat de stageplannen doorgang mogen vinden. Wie weet welke nieuwe mogelijkheden hieruit weer ontstaan.

Neuhofen, Wenen, Winterthur en Basel

In deze vier plaatsen is ook een Evangelisch- Reformierte Kirche. De broeders en zusters in Oostenrijk en Zwitserland waarderen het zeer als u hen een bezoek brengt tijdens één van de erediensten op zondag. U bent van harte welkom! Voor de meesten zal de Duitse taal niet onoverkomelijk zijn. In Rankweil worden in de zomerperiode ook Nederlandstalige kerkdiensten gehouden. Adressen en tijden vindt u op www.ssro.nl . De kleine gemeente van Neuhofen houdt in juni weer haar jaarlijkse ‘Gemeinde-ausflug’. Heel de gemeente gaat dan een weekend naar St. Wolfgang am Wolfgangsee. De zondagse kerkdienst op 19 juni wordt om 10:30 uur in de kleine Evangelische Kirche gehouden, pal aan het meer aan het eind van de Robert-Stolz-Straße, 5360 St. Wolfgang im Salzkammergut. Vorig jaar waren er meerdere Nederlanders aanwezig en dat werd erg op prijs gesteld.

 

Mocht u meer informatie willen over de kerken in Oostenrijk en Zwitserland of wilt u een powerpointpresentatie ontvangen om tijdens een collecte te tonen, zoek dan contact via: info@ssro.nl.

 

  1. (Hans) Vogelzang – secretaris binnenland SSRO

Ds. L.E. (Ernst) Leeftink – penningmeester SSRO

 

De SSRO ondersteunt een aantal kleine gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland. In Rankweil, Neuhofen a/d Krems, Wenen, Winterthur en Basel organiseren broeders en zusters activiteiten zoals bijbelcursussen, internetuitzendingen, vrouwenkringen en kinderclubs. Zo brengt men het evangelie verder in een sterk geseculariseerde omgeving. In de afgelopen jaren mochten de meeste gemeenten nieuwe leden verwelkomen. Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl). Giften zijn erg welkom op NL27 INGB 0000 0656 88 t.n.v. SSRO –

 

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...