Manifest: Wij staan naast vluchtelingen

Wij zijn geschokt door de vele vluchtelingen die hun leven verloren in hun poging het veilige Europa te bereiken. Wij staan naast de vluchtelingen die de reis wel hebben overleefd en behoefte hebben aan opvang, voeding en hulp. Wij roepen onze gemeenschappen, onze buren, onze leden, de Gemeenteraad en het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Gorinchem op: sta met ons naast de vluchtelingen en help ze met opvang, voeding en hulp.

Opnieuw zijn wij geschokt over de vele mannen, vrouwen en kinderen die in de afgelopen weken hun leven verloren op de Middellandse, de Egeïsche Zee en op het vasteland van Europa. Eerder verloren al 17.000 mensen hun leven toen ze, vaak vluchtend uit situaties van tomeloos geweld, hun toevlucht zochten in Europa. Zoveel dodelijke slachtoffers vervullen ons met droefheid en ontzetting.
Maar droefheid en ontzetting alleen zijn niet genoeg! Het is onze plicht als kerken, als religieuze gemeenschappen, als politieke partijen en als samenleving naast deze vluchtelingen te staan en ze te helpen.

Concreet:
Wij roepen onze eigen leden en de samenleving van Gorinchem op het werk van hulpinstanties (waaronder Kerk in Actie, VluchtelingenWerk Nederland en het Rode Kruis) financieel te steunen;

Wij roepen onze eigen leden en de samenleving van Gorinchem op het werk van VluchtelingenWerk in Gorinchem te ondersteunen door als vrijwilliger de helpende hand te bieden bij praktische zaken (klussen, boodschappen doen, inrichten van woningen) of de begeleiding van vluchtelingen;

Wij roepen de Gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Gorinchem op om de toezeggingen van 8 september jl. om te zetten in concrete acties en te helpen bij het huisvestingsprobleem van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Wij willen actief bestuurlijk en met ‘handen in het veld’ bijdragen aan de realisatie van opvang en de begeleiding van deze mensen.

Wij doen, allen vanuit onze eigen (geloofs)overtuigingen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur.

 

Dit vind je misschien ook leuk...