Kandidaat Riemer wordt dominee

Op 20 augustus kwam de classis bijeen voor het Toelatend Onderzoek van drs. Hans Riemer, die beroepen is door de kerk van Langerak. De avond wordt geopend met Romeinen 12, 1-18. Bij de avond zijn deputaten ABC (Advies Begeleiding Classis) aanwezig.

Over verschillende onderdelen wordt het gesprek met drs. Riemer gevoerd. We kijken terug op een openhartig gesprek, waarbij ontspanning en diepgang mochten samengaan.

Na het gesprek en de hartelijke instemming van deputaten ABC kan drs. Hans Riemer het ondertekeningsformulier ondertekenen, ook Matthijs Haak krijgt hiertoe gelegenheid voor zijn bevestiging aan de kerk van Dordrecht.

 

You may also like...